/PODIUM – Toekomstbestendige ouderenzorg voor de oudere van straks
30 juni 2021

In het online /PODIUM ‘Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn’ gaf DataFryslân op 29 juni het startschot voor een aantal data-events waarin de rol van data en datagedreven werken in de toekomstige (ouderen)zorg tegen het licht wordt gehouden.  

Als inleiding verzorgde Ilse Broeders, project manager research office bij Lifelines, een presentatie waarin zij uiteenzette wat de praktische waarde is van data over gezondheid. “Onderzoekers zijn altijd op zoek naar een speld in een hooiberg – en daarvoor hebben ze heel veel data nodig”, zegt Broerders en Lifelines verzamelt die in een grootschalig onderzoeksprogramma onder 167.000 inwoners van Noord-Nederland, met als doel om beter te begrijpen hoe mensen gezonder oud kunnen worden. Broerders liet zien wat je zoal uit die data kunt destilleren aan informatie die van grote waarde is voor alle partijen die zich richten op ouderenzorg.  

Na Broerders betrad Mirte van Galen het podium; zij is product owner gemeentezorgspiegel bij Vektis, ‘business intelligence platform voor de zorg’. Van Galen gaf een kijkje in de keuken van de Gemeentezorgspiegel, waarin de cijfers over zorggebruik van en voor gemeenten worden verzameld en inzichtelijk gemaakt. “Gemeenten moeten ook kunnen kijken naar wat er op zorggebied bij de anderen gebeurt”, zegt Van Galen, en liet zien hoe dat in de praktijk werkt, van de landelijke zorgcijfers tot de informatie op gemeente- en wijkniveau – geïllustreerd met cijfers uit onder meer de gemeenten Ameland, Weststellingwerf en Tytsjerksteradiel.  

Geïnspireerd door de concrete voorbeelden van wat en vooral hoeveel data kunnen vertellen legde gespreksleider Jurjen van der Weg  vervolgens een aantal stellingen voor aan een vijfkoppig panel, dat bestond uit Erwin Broos (strategisch beleidsadviseur sociaal bij gemeente Noardeast-Fryslân) , Jildou de Jong (adviseur/projectleider bij ROS Friesland), Christien Bajema (senior beleidsadviseur Wmo gemeente Leeuwarden), Bert Bokma (inkoper WLZ en VNV bij De Friesland zorgkantoor /Zilveren Kruis) en Hans Halbesma (strategisch adviseur bij gemeente Súdwest- Fryslân).  

In de gesprekken die zich daarop ontvouwden kwamen interessante inzichten aan bod en prikkelende opmerkingen. Zoals die van Jildou de Jong, over toekomstbestendige ouderenzorg: “Waar we het over hebben zijn niet de ouderen van nu, maar die van straks – en die zullen heel anders in het leven staan, andere eisen en wensen hebben dan de ouderen van nu.” En dat heeft zo zijn gevolgen voor een brede reeks aan factoren. “Het aantal mensen dat wil verhuizen wanneer de behoefte aan zorg toeneemt zal toenemen”, zegt Hans Halbesma. “In Súdwest betekent dit dat 4 tot 8 procent van de 75-plussers zal willen verhuizen; dat is een verdubbeling ten opzichte van nu, dan hebben we het over 600 huisvestingen.” Elk ‘effect heeft dus zijn effect op andere effecten’, zou je kunnen zeggen – en dat maakt het des te noodzakelijker om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 

Dit /PODIUM had ten doel om het denken over data in de zorg te stimuleren. Alle sprekers zijn het erover eens dat samenwerken op datagebied essentieel is, juist om alle factoren die te maken hebben met ouderenzorg mee te kunnen wegen in toekomstig beleid. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Hoe kom je verder dan er samen achter komen wat je wilt? Wat heb je nodig en hoe kom je daaraan? En hoe betrek je de ouderen zélf bij de ontwikkelingen? Die vragen roepen om nadere uitdieping en dat gaat DataFryslân dan ook doen. Niet alleen in het /HUB ‘Scherpstellen op ouderenzorg’, dat momenteel loopt (en in oktober met resultaten komt), maar ook in het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’, dat na de zomer actief aan de slag gaat met het formuleren van de wensen en eisen voor datagedreven samenwerking voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Zie voor meer ons overzicht van data-events

Kijk het volledige /PODIUM terug op YouTube.