5 vragen aan Harm Booij over het /LAB ‘De vele gezichten van woongenot’

3 december 2021

Begin november werd het /LAB ‘De vele gezichten van woongenot’ afgesloten. Inzet was het zoeken van antwoorden op de vraag hoe data kunnen helpen de leefbaarheid in wijken in kaart te brengen. Deelnemer Harm Booij, regisseur Data & Monitoring bij de Heerenveense woningbouwcorporatie Accolade, vertelde ons eerder welke verwachtingen hij had van het /LAB. In de antwoorden op 5 vragen deelt hij zijn bevindingen.

Voldeed het /LAB aan je verwachtingen?
“Voor mij was vooraf het belangrijkste dat er een mogelijkheid werd geboden om met verschillende betrokken partijen te praten en elkaar beter te leren begrijpen door samen naar de data te kijken en het erover te hebben. Daarin ben ik absoluut niet teleurgesteld. Er ontstonden heel nuttige gesprekken en doordat we vanuit verschillende disciplines naar het thema leefbaarheid keken konden we ook dieperliggende oorzaken zoeken en vinden. Dat is fantastisch, daar ben ik heel blij mee. Het punt is dat een woningcorporatie al snel denkt dat-ie alleen op de wereld is, dat niemand huurders heeft zoals de jouwe en dat de problemen waar jij tegenaan loopt dus volkomen uniek zijn, wat natuurlijk nergens op slaat. Door het vraagstuk samen te benaderen met collega’s van andere woningbouwcorporaties en ‘aantekeningen te vergelijken’ over de dingen waar we allemaal tegenaan lopen krijg je een veel helderder beeld van wat leefbaarheid is, waarop je dat baseert en hoe je dat kunt omzetten in data – en andersom.”

En is er een eenduidige definitie van leefbaarheid uit het /LAB gekomen?
“Dat niet. In één zo’n lab kom je niet tot een eensluidende definitie, daarvoor is het een veel te breed onderwerp. Ik had vooraf stiekem wel de hoop dat er wel iets van een eurekamoment uit zo komen, maar daar is gewoon meer tijd en oefening voor nodig.”

Wat voor nieuwe inzichten heb je opgedaan?
“Ik was erg onder de indruk van de methodes die de data scientists tijdens hun presentaties lieten zien om data te analyseren, en van de verschillende typen analyse die heel doelbewust waren geselecteerd om te laten zien hoe je naar data kunt kijken en verbanden kunt leggen; de een deed dat op basis van statistische analyse om verbanden te vinden, de ander door echt door de data zelf te gaan en daarin op zoek te gaan naar oorzaken en mogelijke verbanden. Zo kreeg je echt heel inzichtelijk verschillende manieren van kijken naar data voorgeschoteld – op basis van dezelfde datasets. Dat was voor ons ons als probleemeigenaar heel leerzaam.”

Zaten er eyeopeners voor je bij?
“Wat ik het leerzaamst vond was de manier waarop je verbanden kunt leggen om trends te vinden. Bijvoorbeeld: als deze vijf factoren bij een bepaalde bewoner aanwezig zijn, dan is deze zesde factor ook vaak van toepassing. Je vindt dus een samenhang in data die inzicht geeft in een onderliggend probleem. Concreet: als je het over leefbaarheidsproblemen hebt, blijkt bijvoorbeeld dat als er sprake is van de factoren laaggeletterdheid en een inkomensuitdaging, er bij deze mensen ook vaak een gevoel van verwijdering bestaat ten opzichte van overheidsinstanties. Dat vond ik een heel verhelderende manier van kijken naar data.”

Heb je dingen meegenomen waarmee je bij wijze van spreken de volgende dag op je werk mee aan de slag kon?
“Sowieso het voornemen om vaker data te delen met onze collega-corporaties, problemen meer te bespreken en vaker te overleggen over de aanpak van bepaalde zaken. En dan natuurlijk niet alleen over leefbaarheid; er zijn tal van onderwerpen waarop dat betrekking kan hebben: nieuwbouw, duurzaamheid, keukens vervangen, huurders te woord staan, noem maar op.”
“Ik merk binnen mijn organisatie ook dat het thema data meer is gaan leven; men weet me te vinden en is beter op de hoogte van wat er allemaal met data kan. Dit lab heeft duidelijk het enthousiasme voor data binnen de organisatie aangewakkerd bij mijn collega’s die eraan hebben deelgenomen. Het is niet meer zo abstract en theoretisch en ver van je bed. Mensen beseffen dat dat als je iets met data wilt gaan doen, je zelf aan zet bent. Men onderkent ook steeds meer het belang van het op een goede manier registreren van data, maar ook dat je niet alles moet willen registreren om het registreren – dat je nadenkt waarom je iets doet. Die inzichten heeft dit /LAB heel duidelijk versterkt.”

In het /LAB ‘De vele gezichten van woongenot’ werd, met de stad Sneek als onderzoeksgebied, aan de hand van data van woningcorporaties Elkien, WoonFriesland, Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan naar aan leefbaarheid gerelateerde thema’s, zoals verhuisbewegingen, de homogeniteit of heterogeniteit van wijken, voorzieningen en criminaliteit, overlast en veiligheid. Deelnemers waren vertegenwoordigers van gemeenten, woningbouwcorporaties, bewonersverenigingen en de zorg. Meer weten over de resultaten van dit /LAB? Stuur dan een e-mail naar projectleider marcel.dekker@datafryslan.nl.

Zie ook

 

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer
Een van onze data-events gemist?

Een van onze data-events gemist?

Het YouTubekanaal van DataFryslân is helemaal up-to-date gebracht. Dat biedt een mooie gelegenheid om je geheugen nog even op te frissen of om kennis te maken met de vele uiteenlopende data-events van het afgelopen jaar. Op het YouTubekanaal van DataFryslân zijn nu de...

Lees meer
/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

Het DataFryslân-/LAB ‘De vele gezichten van woongenot’, waarvan de startsessie op 26 oktober werd gehouden, zoomde in op de vraag hoe data kunnen helpen de leefbaarheid in wijken in kaart te brengen. Een hot item voor /LAB-deelnemer Harm Booij, regisseur Data &...

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? En hoe destilleer je uit de overvloed aan data die daarmee te maken hebben de informatie die nodig is om op te kunnen sturen? ‘Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de...

Lees meer
/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

Het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ trapte op 7 september af met een ambitieus doel: het leggen van een fundament voor een volledig en betrouwbaar voorspelmodel dat op basis van de juiste data van alle betrokken partijen een helder beeld geeft van...

Lees meer