/PODIUM Prognoses en toekomstvoorspellingen

26 mei 2021

Op 17 juni 2021 staat in het volgende /Podium van DataFryslân het ontwikkelen en gebruik van voorspellende data-analyse centraal. Bij gebrek aan een glazen bol baseren we onze antwoorden op voorspellende vragen tegenwoordig op data uit het verleden om betere (beleids)beslissingen te kunnen nemen voor de lange termijn. De interesse in voorspellende vormen van data-analyse is de laatste jaren flink toegenomen en heeft al veel mooie initiatieven opgeleverd. Een van die initiatieven is het Wmo-voorspelmodel. Daarover gaat het in dit /Podium.  

Het Wmo-voorspelmodel ontstond begin 2018. ‘Ambtenaren in het gemeentehuis van Den Haag wisten: het gaat niet goed ging met de uitvoering van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vergrijzing zou leiden tot een toenemende vraag naar zorg, tegelijkertijd namen de beschikbare budgetten af. Er was maar één optie: de schaarse middelen die er zijn, moesten duurzaam en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Op de korte, maar ook op de middellange en lange termijn’, schrijft VNG Magazine in september 2020. 

Tegen die achtergrond ging een kleine projectgroep aan de slag, met als doel een gereedschap te bouwen ‘waarmee gemeenten bestaande data kunnen gebruiken om tot op wijkniveau voor een periode van vijf jaar te voorspellen hoeveel mensen gebruik gaan maken van de Wmo en hoeveel geld daarmee is gemoeid.’ Den Haag ontwikkelde een datatoepassing waarmee de gemeente de uitgaven op basis van de Wmo de komende jaren nauwkeurig op wijkniveau kan voorspellen. Het model gebruikt data die al beschikbaar zijn: bijvoorbeeld aantallen inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of aantallen ‘verweduwden’, inwoners van wie de partner overleden is. Dat gebeurt uitsluitend op wijkniveau, zodat de gegevens niet aan personen te relateren zijn. Op basis daarvan helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste zorg.  

In juni 2020 droeg de gemeente Den Haag haar Wmo-Voorspelmodel over aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die ontwikkelt het model verder voor gebruik door alle Nederlandse gemeenten.  

Janneke Lummen (projectleider Wmo-voorspelmodel bij VNG) en Hans Weda (senior data scientist bij VNG) vertellen in hun presentatie over de keuzes die ten grondslag liggen aan het Wmo-voorspelmodel, de uitdagingen bij de ontwikkeling ervan en de vraag wat het model concreet betekent voor gemeenten die het gebruiken. Zowel vanuit de data science-kant als vanuit inhoudelijke overwegingen wordt antwoord gegeven op de vraag of dit Wmo-voorspelmodel nut of noodzaak is. Natuurlijk is er ruime gelegenheid tot interactie met de ontwikkelaars. 

Datum: donderdag 17 juni 2021 
Tijd:  15.30 – 16.30 uur 
Locatie: Online, na aanmelding ontvang je een link naar de stream 
Aanmelden via: https://www.datafriesland.nl/aanmelden-2021/ 

Zie ook

 

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

Het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ trapte op 7 september af met een ambitieus doel: het leggen van een fundament voor een volledig en betrouwbaar voorspelmodel dat op basis van de juiste data van alle betrokken partijen een helder beeld geeft van...

Lees meer
/LAB Arbeidsmarkt: geslaagde inventarisatie van prangende vragen

/LAB Arbeidsmarkt: geslaagde inventarisatie van prangende vragen

Met een laatste gezamenlijke sessie op 2 september is het /LAB ‘Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt’ afgesloten. Voorafgaand aan de eerste sessie op 6 juli zei projectleider Wouter Marchand over het doel van dit data-event: “We willen in dit /LAB...

Lees meer
/SIMMERRIGE DEEL 5 –  Fryslân op de foto

/SIMMERRIGE DEEL 5 – Fryslân op de foto

We hebben eerder in deze zomerserie gezien dat Friezen meestal op een andere manier genieten van hun provincie dan bezoekers van buiten. Logisch natuurlijk, want een oude wetmatigheid is dat mensen zich in hun eigen omgeving niet als toerist gedragen; de meeste...

Lees meer
/SIMMERRIGE DEEL 4 – Hoe houdt Fryslân zijn gasten bezig?

/SIMMERRIGE DEEL 4 – Hoe houdt Fryslân zijn gasten bezig?

Nadat we hebben gezien hoe en waar bezoekers van Fryslân informatie zoeken over de provincie en waar ze hun verblijf kunnen boeken, is het logische vervolg om te onderzoeken wat de bezoekers doen als ze eenmaal in Fryslân zijn gearriveerd. Daarvoor kijken we naar...

Lees meer