Data Events 2023 – 2024

In de periode januari 2023 tot en met juni 2024 organiseert DataFryslân 17 data-evenementen: zes keer een /PODIUM gericht op de verspreiding van innovatieve ideeën in Fryslân. Zes keer een /LAB waar we bij Friese organisaties data-experimenten aangaan en daar samen van leren. Vijf keer een /HUB waarbij samen met organisaties die data en expertise inbrengen Friese datacollecties en algoritmen worden gebouwd die daarna beschikbaar komen in de Frisian Data eXchange (FDX) voor leden van de coöperatie DataFryslân.

Bekijk hieronder in detail de verschillende activiteiten en meld je aan. Alle genoemde datums en locaties onder voorbehoud. Check deze pagina regelmatig voor de meest actuele informatie.

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

/PODIUM: Kunstmatige intelligentie in het Friese openbaar bestuur

/PODIUM: Kunstmatige intelligentie in het Friese openbaar bestuur

8 November 2023, 15.30 uur (inclusief diner).

De dialoog over data, ethiek en nieuwe technologie is actueler dan ooit. We hebben het niet langer over morgen, maar over vandaag. Ook binnen besturen begint kunstmatige intelligentie in toenemende mate een rol te spelen. Steeds meer besturen nemen besluiten met kunstmatige Intelligentie (ai). In steeds meer raden van besturen is zijn kunstmatige intelligenties volwaardige bestuursleden. Is een dergelijke situatie denkbaar in bestuurlijk Friesland? Worden Friese bestuurders langzaamaan vervangen door kunstmatige intelligenties?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

28 Maart 2024, 15.30 uur.

Er zijn grote zorgen rondom de (mentale) gezondheid van de jeugd. Gemeenten hebben een grote opgave in het versterken van het welbevinden van de jeugd, terwijl zij weinig (integraal) zicht hebben op hoe het met de jeugd gaat.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /PODIUM van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

2022

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

/LAB: Ja jongu, nee Ju!

/LAB: Ja jongu, nee Ju!

1-1-2023 t/m 31-6-2023. Slotpresentatie 22 juni 2023.

De gemeente Leeuwarden weet onvoldoende wat er speelt bij haar inwoners. Voor de gemeente en het programma Leeuwarden-Oost zijn de sentimenten die leven onder de inwoners interessant om potentiële beleidsinterventies op te doen, om zo bij te dragen naar meer welzijn en welvaart – met name op het gebied van leren, wonen, werken en gezondheid.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/LAB: Stikstof snuffelje

/LAB: Stikstof snuffelje

1-4-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 8 juni 2023.

Het stikstofdossier heeft grote maatschappelijke consequenties, en niet alleen vanwege de gevolgen van het stikstofbeleid voor de agrarische sector, waarbij boeren mogelijk moeten worden uitgekocht of hun veestapel moeten uitdunnen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie: 7 september 2023.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. In it /Lab onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen komen we achter bepaalde verbanden en krijgen zo inzicht in de Friese onderwereld.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Demografy Fryslân 2050

/LAB: Demografy Fryslân 2050

1-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie: 7 december 2023.

Hoe ziet de Friese bevolking eruit in 2050? Het antwoord op die vraag is van belang voor alle keuzes die bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties maken en de beleidsbeslissingen die ze nemen voor de toekomst.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

1-1-2024 t/m 31-2-2024. Slotpresentatie: 7 maart 2024.

Eerste generatie studenten zijn studenten die als eerste in hun familie beginnen aan een studie.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Enerzjynet Fryslân

/LAB: Enerzjynet Fryslân

1-7-2024 t/m 30-9-2024. Slotpresentatie: 5 september 2024.

Is het mogelijk om binnen de kaders van de energietransitie de toekomstige behoefte aan de uitbreiding van het Friese elektriciteitsnetwerk te voorspellen qua plaats en tijd?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /LAB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

2022

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

/HUB: Wenje yn Fryslân

/HUB: Wenje yn Fryslân

1-10-2022 t/m 31-1-2023. Slotpresentatie 26-1-2023.

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland dient als aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn op gebied van wonen van het toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/HUB: Thúswenjende âlderen

/HUB: Thúswenjende âlderen

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie 26-1-2023.

In 2021 zocht DataFryslân in verschillende data-events antwoorden op de vraag: hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân het hoofd? Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese venster Thuiswonende Ouderen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

/HUB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

1-1-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 22 juni 2023.

Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost 2022 – 2042 is een ambitieus project voor stadsvernieuwing in een kwetsbaar gebied van de Friese hoofdstad. Het kent een looptijd van 20 jaar, omvat de thema’s leren, werken, wonen en gezondheid en heeft een direct effect op het leven van 36.000 inwoners. Kwetsbare jongeren in Leeuwarden Oost die opgroeien in een omgeving zonder veel sociale, culturele en economische stimulansen lopen vaak een achterstand op die amper meer is in te halen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/HUB: Wenjen en enerzjy

/HUB: Wenjen en enerzjy

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie 18 oktober 2023 (onder voorbehoud).

Door de gestegen inflatie en de hoge energiekosten is de sociale woningmarkt nog meer onder druk komen te staan dan al het geval was.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Wenjen en demintens

/HUB: Wenjen en demintens

01-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie 7 december 2023.

Door de vergrijzing groeit het aandeel ouderen (mensen van 65 jaar en ouder) onder de inwoners van Fryslân.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

01-01-2024 t/m 31-03-2024. Slotpresentatie 3 april 2024.

Een deel van de Friese woningvoorraad is verouderd en zal op termijn niet meer voldoen aan de wensen van (toekomstige) bewoners van Fryslân én de noodzaak de woningvoorraad zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Fryske preventie oanpak

/HUB: Fryske preventie oanpak

01-07-2024 t/m 30-09-2024. Slotpresentatie 5 september 2024.

Kunnen we een dashboard ontwikkelen waarmee we kunnen monitoren of de Friese Preventieaanpak (FPA) daadwerkelijk leidt tot minder gezondheidsverschillen, vitalere ouderen en minder mensen met schulden?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/FDX: Earmoedatlas update 2023

/FDX: Earmoedatlas update 2023

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie 7 september 2023.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/FDX: Earmoedatlas update 2024

/FDX: Earmoedatlas update 2024

1-7-2024 t/m 30-9-2024. Slotpresentatie 5 september 2024.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /HUB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

2019

2020

2021

2022

Share This