Data Events 2021 – 2022

In 2021 organiseert DataFryslân 24 data-evenementen: Negen keer een /PODIUM gericht op de verspreiding van innovatieve ideeën in Fryslân. Acht keer een /LAB waarbij we met Friese organisaties data-experimenten aangaan en daar samen van leren. En zeven keer een langer /HUB-project waarbij met organisaties die data en expertise inbrengen de verdieping wordt gezocht op het gebied van ‘toerisme en ‘sociaal’.

Bekijk hieronder in detail de verschillende activiteiten en meld je aan.

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

/PODIUM: De toekomst van prognoses: een voorspelling

/PODIUM: De toekomst van prognoses: een voorspelling

donderdag 17 juni 2021 om 15.30 uur.

Bij gebrek aan een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken, baseren we antwoorden op voorspellende vragen op data uit het verleden. Maar hoe creëer je voorspellende inzichten (ofwel: predictive analytics) in een bewegende economie en in een tijd waarin de wereld op z’n kop staat? Door op basis van data en data-analyse de toekomst te voorspellen zodat er betere (beleids)beslissingen kunnen worden genomen.

Lees meer
/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

dinsdag 29 juni 2021 om 15.30 uur.

Tijdens een /Podium-bijeenkomst zullen we ons allereerst laten inspireren door de mogelijkheden die het gebruik van microdata van externe partijen met zich meebrengen. Vanuit de theorie en vooral de praktijk kunnen de sprekers inspiratie opdoen voor samenwerking rond data op het gebied van gezondheid & welzijn.

Lees meer
/PODIUM: Data & storytelling: cijfers en de verhalen die ze vertellen

/PODIUM: Data & storytelling: cijfers en de verhalen die ze vertellen

donderdag 21 oktober 2021 om 15.30 uur.

Je kunt tegenwoordig data verzamelen over enorm veel onderwerpen. Social media bieden al veel kansen om data met de buitenwereld te communiceren. Maar ondanks de mogelijkheden, zoals verschillende tools, dashboards en spreadsheets, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van het verhaal.

Lees meer
/PODIUM: Burgemeesters in cyberspace

/PODIUM: Burgemeesters in cyberspace

donderdag 20 januari 2022 om 15.30 uur.

Ordeverstoringen, relletjes, risicowedstrijden: bij ordeverstoringen op straat kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. Als het misgaat in de digitale wereld, heeft de burgemeester aanzienlijk minder bevoegdheden om in te grijpen, ook al worden veel verstoringen van de openbare orde steeds vaker aangezwengeld en versterkt via internet en social media.

Lees meer
/PODIUM: AirBNB als databron: kans of bedreiging?

/PODIUM: AirBNB als databron: kans of bedreiging?

donderdag 24 februari 2022 om 15.30 uur.

Airbnb wordt in de Randstad gezien als een plaag met soms negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld huizenprijzen of de leefomgeving. In Fryslân is het vaak nog een onbekend fenomeen. Maar de belangstelling voor het verhuren van huizen via dit platform neemt ook buiten de grote steden hand over hand toe. Veel gemeenten hebben nog weinig zicht op de particuliere recreatieverhuur via platforms als Airbnb.

Lees meer
/PODIUM: Platformeconomie

/PODIUM: Platformeconomie

donderdag 7 april 2022 om 15.30 uur.

In de platformeconomie zijn bedrijven actief die zelf niets produceren. Ze organiseren en registreren transacties, maar anders dan in de traditionele economie is dit geen vrije markt. Het platform bepaalt de regels en wie wel en niet meedoet. Data spelen hier een cruciale rol. Maar welke precies?

Lees meer
/PODIUM: De toekomst van data

/PODIUM: De toekomst van data

donderdag 10 maart 2022 om 15.30 uur.

Geavanceerde technologie zorgt er in de toekomst voor dat overheden efficiënter kunnen communiceren met hun burgers en interne systemen – zoals op het gebied van belastingen, vergunningen, telecommunicatie, veiligheid, vervoer, uitkeringen, onderwijs en de zorg. Hoe kunnen overheden slimmer, sneller en efficiënter functioneren in een wereld waar digitale technologie de basis vormt van besluitvorming en dienstverlening?

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /PODIUM van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie: donderdag 22 april 2021.

Door preventief onderhoud te plegen aan het riolensysteem door middel van datatoepassingen, kunnen kosten verminderd worden. Tijdens het /LAB werd onderzocht of op basis van sensordata is te voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.

Lees meer
/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

3 mei 2021 t/m 2 juli 2021. Slotpresentatie: donderdag 24 juni 2021.

Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?

Lees meer
/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

1 juli 2021 t/m 9 september 2021. Slotpresentatie: donderdag 2 september 2021.

Onder invloed van data is de arbeidsmarkt sterk in beweging. Onderzoek laat zien dat wereldwijd 375 miljoen werknemers nieuwe skills zullen moeten leren om hun veranderende baan uit te kunnen voeren. Specifiek voor Nederland wordt er verwacht dat 2 miljoen fte’s van functie of baan moeten veranderen. Dat is een aandeel van maar liefst 23 procent. Hoe kunnen data ons op die ontwikkeling voorbereiden?

Lees meer
/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

9 augustus 2021 t/m 8 september 2021. Slotpresentatie: donderdag 2 september 2021.

De energietransitie vraagt veel ruimte. Zowel letterlijk als figuurlijk: organisaties moeten menskracht inzetten, in het landschap moet ruimte worden gevonden voor de infrastructuur die nodig is voor het genereren van wind- en zonne-energie. Welke Friese gebieden of locaties zijn potentieel geschikt en welke zeker niet? Dit /LAB gaat op basis van geodata en verschillende kaartlagen onderzoeken wat er allemaal wel (of niet) mogelijk is als het gaat om het antwoord op de vraag: waar is de ruimte voor de energietransitie?

Lees meer
/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

2 september 2021 t/m 22 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 14 oktober 2021.

Het registeren van bezoekers aan Fryslân wordt door veel betrokkenen als een last gezien, maar een goede bezoekersregistratie kan ook veel voordelen opleveren voor verschillende belanghebbenden. Een laagdrempelig centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het registeren van bezoekers.

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

27 september 2021 t/m 19 november 2021. Slotpresentatie: donderdag 11 november 2021.

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld data over de woningen. CBS, politie, gemeente en welzijnsorganisaties beschikken over data die verklaart hoe leefbaarheid wordt ervaren. Informatie genoeg dus, maar hoe destilleer je als beleidsmaker uit die overvloed aan data de informatie die nodig is om op te kunnen sturen?

Lees meer
/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

13 december 2021 t/m 25 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 17 februari 2022.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven, heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt en kan daardoor het vertrouwen van burgers in de overheid beschadigen.

Lees meer
/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

14 februari 2022 t/m 15 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 7 april 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie juist te verlaten.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /LAB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

4 februari 2021 t/m 25 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 17 juni 2021.

Toerisme en recreatie zijn van belangrijk voor Fryslân. Te veel toerisme leidt echter tot drukte en soms zelfs overlast voor gemeenschap en landschap. Om goed te kunnen sturen en anticiperen op drukte hebben de berokken beleidsmakers, ondernemers en andere belanghebbenden behoefte aan manieren om de bezoekersdrukte te kunnen voorspellen. Door te experimenteren met big data van bijvoorbeeld Airbnb of Tripadvisor hopen we een werkend model te maken waarmee toeristische drukte kan worden ingeschat.

Lees meer
/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

27 april 2021 t/m 15 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 7 oktober 2021.

Langer thuis wonen als je oud bent. Hoe dan? Wooncorporaties en de zorg moeten snel innoveren om de verwachte ouderenpiek in 2030 het hoofd te kunnen bieden. Data zijn onlosmakelijk verbonden met beeldbellen, sensoren en slimme medicijndispensers en herbergen de belofte van langer blijven in je eigen woning. Dit /Hub wil onderzoeken welke data kunnen helpen manieren te vinden om ouderen langer zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) in hun eigen huis te kunnen laten wonen.

Lees meer
/HUB: Wegen naar welvaart

/HUB: Wegen naar welvaart

25 mei 2021 t/m 29 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 21 oktober 2021.

In hoeverre komt de groei van het Bruto Binnenlands Product de groei van de Nederlandse welvaart ten goede? En hoe meet je dat? Data en analyse kunnen inzicht bieden in de vele wegen die naar welvaart kunnen leiden.

Lees meer
/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

1 augustus 2021 t/m 18 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 11 februari 2022.

Bezoekers zijn in Fryslân van harte welkom. Maar vóelen ze zich ook welkom? En zijn alle Friezen blij met hun komst? Voor beleidsmakers in het toerisme zijn dit belangrijke dingen om te weten. Net als: worden de juiste doelgroepen bediend? Is de gastvrijheid op het gewenste niveau? Zijn de accommodaties van voldoende kwaliteit?

Lees meer
/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

31 augustus 2021 t/m 4 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 27 januari 2022.

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’ criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke? Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan leiden.

Lees meer
/HUB: Het leefklimaat in kaart

/HUB: Het leefklimaat in kaart

18 november 2021 t/m 8 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 7 april 2022.

Wat maakt een leefomgeving voor de bewoners een paradijs om in te wonen of een hel op aarde? En hoe presteert Fryslân op dat gebied? Hoe groen is de provincie, waar zijn problemen op te lossen en welke plekken dienen als voorbeeld van hoe het wél moet? In dit /HUB brengen we Fryslân opnieuw in kaart. De biotoop van de Friezen wordt aan de hand van ‘leefbaarheidsdata’ en slimme analyses inzichtelijk gemaakt in een moderne atlas.

Lees meer
/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

16 november 2021 t/m 22 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 21 april 2022.

Het registeren van bezoekers (toeristen, bijvoorbeeld voor het Nachtregister of de Toeristenbelasting) wordt vaak als een last ervaren; bezoekers moeten het betalen, ondernemers moeten het innen, gemeenten moeten het verwerken. Maar een goede registratie biedt ook kansen; het kan inzichten bieden in het gedrag van boekers en bezoekers van Fryslân: waar komen de gasten vandaan? Hoelang blijven ze? Hierbij gaat het om niet om individuele persoonsgegevens van bezoekers, maar over groepen bezoekers met verschillende kenmerken.

Lees meer

Op zoek naar een video, whitepaper of artikel van een /HUB van vorig seizoen? Klik hier om naar het archief te gaan.

Share This