Coöperatie DataFryslân begroet twee nieuwe leden in één week

18 mei 2022

Met de ondertekening van de Deelnemersovereenkomst in het Provinciehuis in Leeuwarden is Waadhoeke vandaag als eerste nieuwe gemeente toegetreden tot DataFryslân. Daarmee treedt de gemeente in de voetsporen van ROS Friesland, dat eerder deze week de distinctie verwierf het allereerste nieuwe lid van de Coöperatie te worden.

Dat in één week tijd twee onderling zeer verschillende nieuwkomers de gelederen van de Coöperatie DataFryslân komen versterken – de één een kennis- en expertisecentrum dat actief is in de Friese eerstelijnszorg, de ander een gemeente – is een mooi voorbeeld van de diversiteit aan maatschappelijke partijen die DataFryslân aantrekt. Partijen die een gemeenschappelijk doel onderschrijven: strategisch samenwerken aan de digitale transformatie van de provincie Fryslân. Door de publieke dienstverlening te verbeteren, bestuur en besluitvorming op objectieve data te baseren en er actief naar te streven dat iedereen in de provincie eigenaar blijft van zijn eigen data.

Waadhoeke: opgave voor bestuurders
Strategisch (en gemeentegrensoverschrijdend) samenwerken is voor burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke (links op de foto, met Regina Bouis, bestuursvoorzitter van DataFryslân) de essentie: “Als lid van DataFryslân krijgen we toegang tot data en gedeelde kennis waarmee we de enorme opgaven waar we voor staan samen vorm kunnen geven.” Waanders doelt op bijvoorbeeld het verduurzamen van de landbouw, de verziltingsproblematiek en het verbeteren van de biodiversiteit. “Het zou mooi zijn om te verkennen wat er al bekend is over deze uiteenlopende onderwerpen. Welke data zijn voorhanden en wat hebben die tot nu toe opgeleverd?” Dat is volgens haar belangrijk om te weten om het benodigde langetermijnbeleid te kunnen ontwikkelen; beleid dat vaak gemeentegrensoverschrijdend is. Waanders: “Daar zit een grote opgave voor bestuurders – zeker ook om de mensen erbij te betrekken die met de consequenties van dat beleid te maken krijgen. Het verzamelen van data is daarbij geen doel op zich, maar een middel dat kan helpen om uit te vinden hoe we tot de beste resultaten kunnen komen.”

Lees hier het persbericht.

De toetreding van twee onderling verschillende nieuwkomers is een mooi voorbeeld van de diversiteit aan maatschappelijke partijen die DataFryslân aantrekt

ROS Friesland: inzichten verkrijgen en ontwikkelingen beter duiden
Voor ROS Friesland is de toetreding tot lidmaatschap van DataFryslân bij monde van directeur-bestuurder Sandra Scherstra een logische stap; temeer omdat de twee organisaties al langere tijd samenwerken, onder meer in onderzoeksprojecten rond ouderenzorg. “Wat zowel DataFryslân als wij gemeen hebben, is dat we als belangrijkste doel hebben om Fryslân op een hoger plan te krijgen”, zegt Scherstra in een interview op de website van ROS Friesland. “Daarvoor is vooral samenwerking nodig, kennisdeling en het zoeken naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.” De kracht van DataFryslân zit volgens Scherstra in de diverse achtergronden van de leden van de coöperatie: “Denk maar aan de ontwikkeling van huisvesting die het voor ouderen mogelijk moet maken om langer thuis te wonen. Of neem de input van gemeentelijke bestuurders, die met een beleidsmatige blik naar de zorg kijken. Je hebt al die verschillende partijen nodig om kennis én data te delen, waarmee we inzichten kunnen verkrijgen en daarmee de relevante ontwikkelingen beter kunnen duiden.”

Lees hier het volledige interview met Sandra Scherstra over de toetreding van ROS Friesland tot DataFryslân.

Sandra Scherstra, Directeur-bestuurder van ROS Friesland

Zie ook

 

/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het bos in

/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het bos in

In het /PODIUM ‘Data & bioferskaat’, ons laatste data-event voor de zomerperiode, belichten we de rol die data kunnen spelen bij het in kaart brengen en beschermen van biodiversiteit. Niet alleen aan de hand van een presentatie, maar ook door de benen te strekken...

Lees meer
Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer