,,Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!”
9 december 2019

,,Archeoloog, dat wilde ik vroeger worden! Ik was 7 jaar toen ik via de volkstuintjes van school in aanraking kwam met archeologie. De vondsten spraken erg tot mijn verbeelding en maakten mij nieuwsgierig naar wat er onder de grond te vinden was over het verleden. Ik had nog geen weet van wat er verder op mijn pad zou komen. De angst voor enge beestjes in de grond weerhielden mij er van om archeoloog te worden. En dat maakt dat ik nu 32 jaar later data scientist ben.’’

,,De weg daar naartoe was nog wel een zoektocht. Op mijn vijftiende heb ik veel opendagen bezocht en was bijna ergotherapeut geworden. Maar toen ik studeerde voor mijn middelbare schoolexamen wiskunde werd ik toch bang dat ik wiskunde te veel zou gaan missen. Dus na mijn examen ging ik wiskunde studeren in Enschede.”

,,‘Wiskunde is voor nerds en een mannenopleiding!’ Dat is het typische beeld dat heerst. Op de Universiteit Twente waar ik studeerde was ik echter niet het enige meisje. En bij mijn afstuderen kreeg ik van mijn mentor te horen dat ik ook niet een typische wiskundige was. Dat zie ik als een compliment. Ik ben inderdaad ook niet het type dat er 25 jaar over doet om een wiskundige stelling te bewijzen. Daar heb ik het geduld niet voor! Ik wil iets concreets doen. Met echt resultaat.”

Geduld
,,Bij de start van DataFryslân heb ik veel geduld moeten hebben. De eerste weken waren een behoorlijke zoektocht omdat er echt een koers uitgezet moest worden. Die zoektocht bleek enorm zinvol en belangrijk voor het hele proces. Nu, een aantal maanden later zie ik dat maar al te duidelijk. Dat proces was best spannend voor iemand die graag een doel voor ogen heeft.”

,,‘Resultaat halen’ is een belangrijk thema in mijn leven. Zo denk ik dat je als data scientist niet snel uitgeleerd bent. De afgelopen jaren heb ik al veel over dit vakgebied geleerd. Maar er valt nog veel meer te leren! Daarom is het ook leuk dat we binnen DataFryslân met veel mensen vanuit verschillende organisaties werken. Op deze manier kun je veel van elkaar leren omdat iedereen expertises op verschillende vlakken heeft. Ik kan nu zeggen dat ik gelukkig ben met mijn werk, dit past echt bij mij!”

,,Friesland een stap verder brengen in datagedreven werken, daar geloof ik in. Ik vertrouw erop dat data onze samenleving verder kan brengen door belangrijke beslissingen te nemen op basis van data in plaats van op beelden en meningen zoals nu vaak het geval is. Belangrijk is dat daarbij het ethische deel niet uit het oog verloren wordt. Dat vind ik belangrijk. Menselijke beslissingen blijven in mijn ogen nodig en blijven onvermijdbaar. We gaan nou eenmaal richting een toekomst waarin data van onschatbare waarde is. Sommige mensen denken dat ze ook zonder die data beslissingen kunnen nemen. Het is volgens mij belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en op zoek te gaan naar een goede balans.”

Algoritmes
,,Om een datagedreven Friesland te bereiken moet je trekkers hebben die het initiatief nemen en pionieren richting een nog onbekend doel. Aan een toekomst waarin mensen geen vrijheid meer hebben omdat algoritmes alles bepalen wil ik niet werken. Voor mij als data scientist hoef je zeker niet bang te zijn! Data kan volgens mij individueel gedrag niet voorspellen. Voorspellingen zijn van beperkte waarde. Voor grotere groepen mensen werkt het wel.”

,,Data kan ons leven vereenvoudigen, waardoor we minder denkwerk hoeven te doen. Dat maakt ons leven simpeler. Data is voor mij orde. En als er nog geen orde is dan zie ik het als een uitdaging om daar orde in te vinden. Ik houd van orde! Ik mag dan misschien geen archeoloog zijn die schatten zoekt in het verleden. Orde aanbrengen in de chaos van data is voor mij ook schatzoeken, waarbij het resultaat mag bijdragen aan een betere toekomst.’’

Janneke Arntzen, data scienstist bij Datafryslân