/FRYSIAN DATA EXCHANGE

Met de Frysian Data eXchange (FDX) kunnen leden van DataFryslân veilig data delen en dataproducten van de coöperatie DataFryslân gebruiken. 

Wenje yn Fryslân

Wenje yn Fryslân

Een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn op gebied van wonen van het toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.
Libbensomjouwing

Libbensomjouwing

Data van onder meer RIVM en SamenMeten worden gebruikt om de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren. Deze data is gebruikt om te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding raakt. Daarnaast worden gezondheids- en bevolkingsdata van het CBS gebruikt om een koppeling te leggen tussen de bewoners van de leefomgeving en de luchtkwaliteit. Tot slot zijn ook data uit Basisregistratie Grootschalige Topografieën (BGT) gebruikt om verder in te zoomen op de bebouwde omgeving (woningen en industrie), groenvoorzieningen (natuur, sport, spel, zonder landbouw) en ontsluitingsstructuren (wegen).
Earmoedatlas Fryslân

Earmoedatlas Fryslân

Armoede of schaarste kent verschillende verschijningsvormen en is - afhankelijk van normen - specifiek te meten voor individuele inwoners of een regio. Voor de achttien gemeenten van Fryslân bouwt DataFryslân aan verschillende inzichten op het gebied van inkomen, vervoer en energie. Tezamen vormen deze inzichten de Earmoedatlas Fryslân.
Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is in 2021-2023 ontworpen door DataFryslân, ROS Friesland, Zorgkantoor Friesland en Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met ouderen, ouderenbonden, zorgorganisaties, woningcorporaties, Vektis, gemeenten en zorgverzekeraar De Friesland.
Fryske Earmoed Monitor 2020

Fryske Earmoed Monitor 2020

Heb je schulden of krappe beurs? Dan zijn er verschillende gemeentelijke regelingen waar je gebruik van kan maken. Friese gemeenten weten wel wie er gebruik van maakt van verschillende armoede regelingen maar niet hoe wat het individuele inkomen is. Zo onstaat er geen goed beeld van armoede binnen de gemeentegrenzen. In samenwerking met gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en het CBS is DataFryslân in 2020 aan de slag gegaan om verschillende datasets aan elkaar te kopellen om groepen in beeld te brengen die geen gebruik maken van regelingen, terwijl zij hier wel recht op hebben.
Toere Troch Fryslân

Toere Troch Fryslân

Friesland trekt jaarlijks vele bezoekers, maar we weten eigenlijk nog veel te weinig van deze toerist. Waar komen ze vandaan, hoe verkrijgen ze informatie over Friesland, wat voor accommodaties boeken ze, wat bezoeken ze tijdens hun bezoek, en wat vinden ze leuk aan Friesland? Om zo veel mogelijk antwoord te vinden op deze vragen is het zinvol om de zogenaamde klantreis (customer journey) van bezoekers aan Friesland in kaart te brengen. Hierbij kruipen we in de huid van de bezoekers en proberen we zo nauwkeurig mogelijk te kijken naar elke contactmoment (een zogeheten ‘touchpoint’) die een toerist met Friesland heeft; van de eerste keer oriënterend zoeken tot het schrijven van een recensie bij thuiskomst. DataFryslân heeft hiervoor verschillende (Big-) databronnen bekeken en op een rij gezet. Het beter leren kennen van bezoekers geeft waardevolle inzichten. 
Effecten TOGS-regeling toeristische sector

Effecten TOGS-regeling toeristische sector

Tijdens de coronacrisis hielp de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Deze staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en worden gebaseerd op de hoofdactiviteit die bedrijvenbedrijven hebben aangegeven bij registratie. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk voor de toeristische recreatieve sector in Fryslân welke bedrijven recht hebben op TOGS.
Toerisme Fryslân

Toerisme Fryslân

Altijd al willen weten hoeveel hotelbedden er zijn in Leeuwarden en hoeveel campings er zijn in gemeente Súdwest-Fryslân? Hoeveel AirBnB accommodaties zijn er überhaupt in Friesland? Binnen een paar klikken zijn antwoorden op dit soort vragen nu te vinden. Door deze verschillende bronnen met elkaar te combineren ontstaat een completer beeld van het aanbod en capaciteit van accommodaties in Fryslân.
Communities van Fryslân

Communities van Fryslân

DataFryslân is in een jaar uitgegroeid tot een community van 1.200 (voornamelijk) Friese dataprofessionals. Naast de leden werkt DataFryslân samen met circa 170 organisaties op het vlak van data en maatschappelijk opgaven. Browse hier door de Friese kennisinfrastructuur die DataFryslân in kaart brengt en vormgeeft.
Data-ecologie toerisme

Data-ecologie toerisme

Dit dashboard geeft een overzicht van het Friese datalandschap in het domein Toerisme & Recreatie. Er kunnen zowel databronnen als organisaties getoond worden, waarbij een organisatie bronhouder of afnemer kan zijn van de databron. De organisaties zijn geclusterd aan de hand van hun type (Profit/Non-profit/Government).
Data-ecologie Sociaal

Data-ecologie Sociaal

Dit dashboard geeft een overzicht van het datalandschap van Friese microdata in het Sociaal Domein. Er worden databronnen, organisaties, personen, thema's en wetten getoond.
Zorgpartijen in Fryslân

Zorgpartijen in Fryslân

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? n is makkelijk te doorzoeken en te filteren.
Gebruik voorzieningen sociaal domein

Gebruik voorzieningen sociaal domein

Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’.
Organisaties in Fryslân

Organisaties in Fryslân

Hoeveel organisaties zijn er actief in Friesland? Wat zijn hun hoofdactiviteiten? De open data van de Kamer van Koophandel wordt op een geografische manier gepresenteerd door dit dashboard en is makkelijk te doorzoeken en te filteren.

Indeling Monitor Brede Welvaart

Om aan te sluiten bij (inter)nationale standaarden is de data in de FDX genormaliseerd naar de CBS-indeling van de Monitor Brede Welvaart. In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de zogeheten brede welvaart van gemeentes en provincies in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving.

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Er zijn drie dimensies:

  1. Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven.
  2. Brede welvaart ‘later’ betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om een zelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.
  3. Brede welvaart ‘elders’ betreft de effecten van de keuzes binnen een regio op banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu in andere regio’s en andere landen.
Share This