/LAB Ouderenzorg: Fries venster thuiswonende ouderen staat op een kier
24 september 2021

Met het einde van het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ is de ‘zorgzomer’ van DataFryslân een nieuwe fase in gegaan. Doel van dit /LAB was om een fundament te leggen voor een voorspelmodel, een ‘venster’ dat een helder beeld geeft van toekomstige knelpunten en aandachtsgebieden in de ouderenzorg. Het resultaat: het eerste ontwerp voor zo’n Fries Venster Thuiswonende Ouderen is er; de volgende stap is de concrete invulling ervan.

Vergrijzing, een krimpende bevolking, een stijgende zorgvraag en daarmee hogere zorgkosten, een groeiende vraag naar zorgmedewerkers en een dalend aanbod; de voorbeelden van de druk waaronder de zorg staat zijn legio. En die druk neem alleen maar toe: Het aantal mensen van 75 jaar of ouder stijgt de komende twee decennia hard, terwijl de leeftijdsgroep van 17 tot 65 jaar krimpt – en dat zijn de werkenden die de zorgpremies moeten ophoesten. Én bijvoorbeeld mantelzorg moeten verlenen.

Tegelijkertijd is die toekomstige groep ouderen op veel manieren beter voorbereid: zij zijn vaak hoger opgeleid, hebben hogere inkomens vanwege een beter opgebouwd pensioen, en zijn relatief gezonder en mobieler dan voorgaande generaties senioren. Dikwijls zijn ze bekwaam in computergebruik en daardoor beter toegerust voor de digitale maatschappij; ze zijn vaak langer zelfredzaam en zullen steeds langer thuis blijven wonen; hun zorgbehoefte zal dus anders zijn dan die van de huidige generatie ouderen, ook als het gaat bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuiszorg – maar die is meestal nog afgestemd op de naoorlogse generatie.

Er zijn, kortom, ingrijpende veranderingen op til en de zorg moet daarop inhaken. Vandaar de grote aandacht die tal van belanghebbende partijen besteden aan het ontwikkelen van manieren om op basis van de terabytes aan data die beschikbaar modellen te ontwikkelen waarmee de trends en ontwikkelingen in betrouwbaar in beeld kunnen worden gebracht. Vanuit DataFryslân is het afgelopen halfjaar met zoveel mogelijk betrokken partijen gewerkt aan het ontwerpen van een Fries Venster Thuiswonende Ouderen. Hoe dat er fysiek uit gaat zien, moet nader worden uitgewerkt, maar de eerste opzet is die van een set van 12 tegels, die elk een deelthema belichten aan de hand van harde, betrouwbare data. Deelthema’s die zijn opgenomen zijn onder meer: ‘Wat is zorg?’, ‘Hoeveel zorg is er wanneer nodig?’, ‘Welke zorg is waar en wanneer nodig?’ of ‘Hoeveel zorg komen we tekort?’

De volgende stap begint nu: de input van de beoogde gebruikers van het ‘venster’: beleidsadviseurs en kenniswerkers bij gemeenten, zorgverzekeraar, zorgkantoor, zorgaanbieders en cliënten/patiëntenorganisaties. Aan hun de vraag in hoeverre dit eerste ontwerp van het Friese Venster Thuiswonende Ouderen voorziet in de behoefte aan sturingsinzicht in de integrale samenwerking aan zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen. Wat kan en moet er beter? Maar ook: hoe komen we tot een gemeenschappelijk gedragen venster als het gaat om het eigenaarschap (en beveiliging) van de ingebrachte data, het gebruik en onderhoud daarvan en het up-to-date houden.

Die vragen worden aangepakt in het /HUB ‘Scherpstellen op ouderenzorg’, dat binnenkort begint. Hoe meer betrokken partijen daaraan meedoen, des te beter het eindresultaat, dus nodigen we iedereen die kan en wil meedenken, meedoen en meewerken uit om zich aan te melden. Kijk op onze eventpagina voor meer informatie en contactpersonen, of meld je direct aan via het aanmeldformulier.

Meer weten over het voltooide /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’. Kijk hier het in juni gehouden /PODIUM ‘Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn’ terug, of lees het interview over het /LAB met projectleider Dirk Postma dat we eerder publiceerden.