Selecteer een pagina

DataFryslân versterkt datagedreven werken in Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor innovatief gebruik van data in organisaties. De inzet van kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong.

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het
datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. 
Ze ondersteunt alle organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen.

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

55 geïnteresseerden werden meegenomen in de wereld van de CBS data-ecologie

15 oktober vond wederom een geslaagd Podium plaats. Dit keer was het Podium voor Gerhard Dekker. Hij nam 55 geïnteresseerden mee in de wereld van de CBS data-ecologie. Een interessante lezing met veel positieve geluiden tijdens de netwerkborrel!

“Datagedreven? Sleetse termen en lastige keuzes!”

Lezing door Jan van Ginkel - loco- provinciesecretaris Zuid-Holland ,,Noem het begrip ‘datagedreven werken’ en je gesprekspartner begint verveeld te kijken. Datagedreven werken raakt langzaamaan een beetje sleets. En iedereen zegt het al te...

“Toerisme van groot belang, maar we weten er nog veel te weinig van af”

“Toerisme van groot belang, maar we weten er nog veel te weinig van af” Toerisme…persoonlijk vind ik het een fascinerend fenomeen en met veel plezier ben ik alweer een paar jaar bezig met onderzoek rondom dit onderwerp. Eerst als promovendus aan...

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen DataFryslân?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

OPRICHTERS DATAFRYSLÂN