Selecteer een pagina

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het
datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. 
Ze ondersteunt alle organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen.

DATALAB

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

DATAHUB

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met de realisatie van een Friese data- en datakenniscatalogus wordt zichtbaar waar toegang tot data is en koppelmogelijkheden zijn.

PODIUM

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

OPRICHTERS DATAFRYSLÂN