DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

29 september 2022

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest gedetailleerde data-onderzoek naar armoede dat tot nu toe in Fryslân is gedaan.

In Fryslân heeft momenteel 1 op de 15 huishoudens op dit moment te maken met energiearmoede, maar dat aantal kan stijgen naar 1 op de 6 huishoudens als de prijsstijgingen blijven doorzetten; het grootste risico op deze vorm van armoede lopen eenoudergezinnen in een kleine, goedkope en oudere huurwoning. De meeste Friezen die nu door de hoge energiekosten in de problemen zitten wonen in de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel.

Zomaar een greep uit de cijfers uit het data-onderzoek dat DataFryslân heeft gedaan naar energiearmoede in Fryslân. De dashboards waarin die cijfers te raadplegen zijn de eerste concrete onderdelen van de Fryske Earmoedatlas, en gaandeweg zullen meer data worden toegevoegd over alle facetten van armoede in Fryslân.

DataFryslân gebruikte gemeentelijke bestanden met verzamelde data over welke burgers gebruikmaken van welke regelingen en matchte die met inkomensgegevens van alle inwoners van alle gemeenten – als onderzoekspartner van het CBS heeft DataFryslân toegang tot deze gedetailleerde data. Daarnaast maakten de data scientists gebruik van data van andere partijen, zoals woningcorporaties (data over huurschulden) zorgverzekeraars, Vektis (dat premie- en declaratiegegevens van de Zorgverzekeringswet registreert) en de Kredietbank (data over schuldovernames). Er is tot nu toe nog geen soortgelijk onderzoek geweest waarin zo veel data werden gecombineerd met geanonimiseerde persoonsgegevens van het CBS en de deelnemende Friese gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

De Fryske Earmoedatlas biedt daarmee voor het eerst een compleet beeld van armoede in Fryslân, en maakt het mogelijk om per buurt te zien waar armoede voorkomt of waar zij in de toekomst zou kunnen ontstaan – er zijn nog geen vergelijkbare onderzoeken gedaan waarbij zo’n detailniveau mogelijk is. Daarbij is gekeken naar meerdere vormen van armoede, zoals vervoersarmoede of energiearmoede. De komende weken zal de Earmoedatlas worden uitgebreid met meer dashboards over deze facetten van armoede in Fryslân. De online dasboards over energiearmoede in de Fryske Earmoedatlas zijn hier te  bekijken.

Meer weten? Lees hier meer over het onderzoek en de Fryske Earmoedatlas.

Zie ook

 

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân vraagt om uw datavragen

DataFryslân vraagt om uw datavragen

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s...

Lees meer
Napraten: /PODIUM Data & Bioferskaat

Napraten: /PODIUM Data & Bioferskaat

Voor het /PODIUM Data & Bioferskaat hield Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote sensing bij Cobra Groeninzicht, onlangs een presentatie over de manier waarop data kunnen helpen in kaart te brengen hoe stedelijk groen erbij staat en wat ervoor nodig is om...

Lees meer