DataFryslân vraagt Fryslân om hulp
10 mei 2023

Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag en -aanbod in Fryslân gedetailleerd in kaart brengen. Daarvoor wordt niet alleen uitgebreid dataonderzoek gedaan, maar wordt ook de hulp van de Friezen zelf ingeroepen.

Om de gezondheid, welzijn en zorg van de toekomst gestalte te geven, zijn niet alleen harde cijfers nodig. Ook de inbreng van de Friezen zelf is essentieel: welke onderwerpen en informatie moeten nog worden meegenomen en in het Regiobeeld? Welke zorgthema’s zijn het belangrijkst? Die vragen gaan de onderzoekers van DataFryslân voorleggen aan de Friezen zelf.

Er komen veel uitdagingen af op de zorg in Fryslân; veel daarvan kennen we al zoals vergrijzing en personeelstekorten. Maar ook veel van wat er te gebeuren staat, is nog niet scherp in beeld. Als de zorg en ondersteuning voor Friese inwoners ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk moet zijn, is nu actie nodig!

Daarom wordt er gewerkt aan een ‘regiobeeld’ van de zorg in Fryslân. Dat is een opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin alle Nederlandse zorgregio’s de taak hebben gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om uiterlijk halverwege 2023 de zorg en ondersteuning in hun regio gedetailleerd in kaart te hebben gebracht.

Als basis dienen cijfers van het RiVM, dat alle relevante landelijk beschikbare zorgdata heeft verzameld. De regionale (zorg)partijen gaan deze data vervolgens nader aanvullen, verdiepen en duiden om te komen tot een regiobeeld. Dit geeft een overzicht van de toekomstverwachtingen en knelpunten voor de zorg in de provincie Fryslân.

DataFryslân heeft de opdracht gekregen om dit regiobeeld op te stellen ondersteund door De Friesland, de gemeente Smallingerland (die alle 18 Friese gemeenten vertegenwoordigt), GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân.

Vanaf 10 mei wordt op de website van DataFryslân input gevraagd van de Friezen – niet alleen mensen die in de zorg en ondersteuning werkzaam zijn, maar ook de Friese burger zelf. “We plaatsen vanaf 10 tot 22 mei een vragenformulier op onze website waarop iedereen die dat wil kan reageren”, zegt Bas van der Meulen, die namens DataFryslân als projectleider optreedt. “Op die manier willen we waardevolle informatie vergaren die niet alleen gebaseerd is op bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, gegevens over zorgfaciliteiten en de bereikbaarheid daarvan voor de Friese burger, maar ook over wat mensen die werken in de zorg en degenen die deze zorg afnemen belangrijk vinden. Daarmee geven we de data ook een menselijk gezicht, en dat is juist bij dit thema natuurlijk essentieel.”

  • Wie wil deelnemen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen, kan dat hier doen.
  • Aanmelden voor de tussentijdse inputsessie op 5 juni 2023, 13:00 – 16:00 uur kan hier.
  • Het vorige regiobeeld uit 2021 vind je hier.