DataFryslân update – data-events deze maand
5 april 2022

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar.

April – september: /HUB: Fryske earmoedatlas.
April is de startmaand van een langlopend onderzoek naar armoede in Fryslân. Achtergrond is de behoefte van gemeentes aan duidelijkheid over de effectiviteit van hun beleid om inwoners die onder de armoedegrens moeten leven te helpen. Gemeenten moeten dat beleid immers uitvoeren, maar weten soms juist de mensen die er het meest van afhankelijk zijn niet te bereiken, bijvoorbeeld omdat zij de voorzieningen niet kennen, omdat ze zich schamen voor hun situatie of simpelweg niet weten dat ze in aanmerking komen voor hulp. Kennis hierover is essentieel voor alle maatschappelijke organisaties die zich met dit thema bezighouden. Dit /HUB is een aanzet tot een jaarlijkse armoedemonitor die kan laten zien hoe een gemeente ervoor staat als het gaat om de bestrijding van armoede. De resultaten worden in september bekendgemaakt.

7 april: /PODIUM: Enerzjyearmoed & 19 april: /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’
De komende weken wordt het thema energiearmoede in Fryslân in de vorm van een tweetrapsraket nader bekeken: op 7 april vertelt Peter Mulder, Senior Scientist bij TNO, over onderzoek dat dit onderzoeksinstituut onlangs heeft gedaan naar energiearmoede. Aan de hand van CBS-cijfers onderzocht men aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. Mulder gaat in op het data-aspect van het onderzoek en zoomt in op de Provinsje Fryslân en Friese gemeenten.
Daarmee sluit dit /PODIUM goed aan op het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’; op 19 april worden de bevindingen geëvalueerd van dit /LAB waarin de deelnemers, afkomstig van maatschappelijke organisaties in Fryslân zich ten doel hebben gesteld een gedetailleerd beeld te krijgen van energiearmoede in de provincie.

26 april: /PODIUM ‘Data & ferhalen fertelle’
Op 26 april volgt een /PODIUM dat ingaat op de groeiende behoefte om de vaak complexe data over tal van onderwerpen inzichtelijker te maken door het verhaal áchter die data te vertellen. Want hoewel allerhande tools, dashboards en spreadsheets al helpen om een beeld te schetsen, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van dat verhaal. Storytelling is een manier om een relatie te leggen tussen de gegevens en de context die daarvoor nodig is. Dit /PODIUM toont de manieren waarop informatie op een effectieve manier kan worden gecommuniceerd naar verschillende specifieke doelgroepen.

 Kijk hier voor meer informatie over onze data-events. Direct aanmelden voor een event kan via onze aanmeldpagina.