DataFryslân update – data-events deze maand

5 april 2022

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar.

April – september: /HUB: Fryske earmoedatlas.
April is de startmaand van een langlopend onderzoek naar armoede in Fryslân. Achtergrond is de behoefte van gemeentes aan duidelijkheid over de effectiviteit van hun beleid om inwoners die onder de armoedegrens moeten leven te helpen. Gemeenten moeten dat beleid immers uitvoeren, maar weten soms juist de mensen die er het meest van afhankelijk zijn niet te bereiken, bijvoorbeeld omdat zij de voorzieningen niet kennen, omdat ze zich schamen voor hun situatie of simpelweg niet weten dat ze in aanmerking komen voor hulp. Kennis hierover is essentieel voor alle maatschappelijke organisaties die zich met dit thema bezighouden. Dit /HUB is een aanzet tot een jaarlijkse armoedemonitor die kan laten zien hoe een gemeente ervoor staat als het gaat om de bestrijding van armoede. De resultaten worden in september bekendgemaakt.

7 april: /PODIUM: Enerzjyearmoed & 19 april: /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’
De komende weken wordt het thema energiearmoede in Fryslân in de vorm van een tweetrapsraket nader bekeken: op 7 april vertelt Peter Mulder, Senior Scientist bij TNO, over onderzoek dat dit onderzoeksinstituut onlangs heeft gedaan naar energiearmoede. Aan de hand van CBS-cijfers onderzocht men aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. Mulder gaat in op het data-aspect van het onderzoek en zoomt in op de Provinsje Fryslân en Friese gemeenten.
Daarmee sluit dit /PODIUM goed aan op het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’; op 19 april worden de bevindingen geëvalueerd van dit /LAB waarin de deelnemers, afkomstig van maatschappelijke organisaties in Fryslân zich ten doel hebben gesteld een gedetailleerd beeld te krijgen van energiearmoede in de provincie.

26 april: /PODIUM ‘Data & ferhalen fertelle’
Op 26 april volgt een /PODIUM dat ingaat op de groeiende behoefte om de vaak complexe data over tal van onderwerpen inzichtelijker te maken door het verhaal áchter die data te vertellen. Want hoewel allerhande tools, dashboards en spreadsheets al helpen om een beeld te schetsen, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van dat verhaal. Storytelling is een manier om een relatie te leggen tussen de gegevens en de context die daarvoor nodig is. Dit /PODIUM toont de manieren waarop informatie op een effectieve manier kan worden gecommuniceerd naar verschillende specifieke doelgroepen.

 Kijk hier voor meer informatie over onze data-events. Direct aanmelden voor een event kan via onze aanmeldpagina.

 

 

 

 

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer