Eindelijk inzicht in de groep ‘Thuiswonende Friezen met dementie’
16 januari 2024

Met de afronding van het onderzoek ‘Wenjen en Demintens’ heeft DataFryslân nieuwe en belangrijke inzichten verworven over de groep thuiswonende Friezen met dementie. De resultaten zijn ‘opvallend’ te noemen volgens Jesse David Marinus van Planbureau Friesland en Maaike van der Meulen van ROS Friesland. Deze twee onderzoekers hebben in nauwe samenwerking met DataFryslân aan de studie gewerkt.

Jesse David Marinus benadrukt: “Voorheen was er geen duidelijk beeld van thuiswonende Friezen met dementie in onze algemene zorgstatistieken. Dit belemmerde beleidsvorming op dit gebied. Dankzij ons onderzoek is dit nu veranderd.” Hij voegt toe: “Een belangrijk resultaat van onze gecombineerde data-analyse is dat we nu per wijk kunnen zien waar mensen met dementie wonen, hoe hun woonsituatie is en welke zorg ze gebruiken.”

Zorgwekkende toekomst

Maaike van der Meulen licht toe: “Dit onderzoek geeft een zorgwekkend beeld. Tegen 2040 zal het aantal mensen met dementie met 50% stijgen. Echter, zonder veranderingen in het huidige beleid, zullen het aantal aangepaste woningen, het zorgpersoneel en de toegankelijkheid van medische voorzieningen niet voldoende toenemen.” Ze benadrukt de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak van Friese gemeenten, de Provinsje Fryslân, zorginstanties en bewonersorganisaties.

Marinus ondersteunt dit standpunt krachtig. Hij wijst erop dat het huidige beleid van gemeenten en zorginstellingen gericht is op het thuis blijven wonen van ouderen. Dit betekent dat de behoefte aan aangepaste woningen, thuiszorg en lokale medische voorzieningen niet alleen voor mensen met dementie een punt van zorg is, maar voor alle ouderen die thuis willen blijven wonen.

Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Dit onderzoek is een belangrijk onderdeel van het ‘Fries Venster Thuiswonende Ouderen’, een omvangrijk project van DataFryslân in samenwerking met ROS Friesland, Planbureau Fryslân en zorgverzekeraar De Friesland, vormt een belangrijk onderdeel van deze studie. Dit project richt zich op de diverse aspecten die spelen wanneer Friese ouderen ervoor kiezen om in hun eigen huis te blijven wonen. Het biedt inzicht in vraagstukken zoals de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen, de woonsituaties van mensen met dementie, en de toekomstige beschikbaarheid van zorgpersoneel.

Ontdek meer

Klik hier voor meer inzicht in het onderzoek ‘Wenjen en Demintens’ en het ‘Fries Venster Thuiswonende Ouderen’.

Toewijding aan de Friese taal
DataFryslân zet zich in voor het gebruik en de promotie van de Friese taal. Daarom zijn onze publicaties waar mogelijk in het Fries, maar kiezen we er ook regelmatig voor om informatie in het Nederlands te delen, om onze kennis zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek.