/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

14 januari 2022

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het /Hub Wegen naar welvaart dat DataFryslân onlangs heeft afgerond. Maar het is niet de enige belangrijke conclusie uit dit /HUB.

 DataFryslân heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het in beeld brengen van de ontwikkelingen op de Friese arbeidsmarkt, zowel in een kortlopend /LAB als in een uitgebreider/HUB in het najaar. Met name de zorgsector stond hierbij in de schijnwerpers; logisch natuurlijk, gezien de druk die de pandemie op de sector legt, maar ook vanwege de zorgen die al langer spelen over de tekorten die dreigen te ontstaan op de personeelsmarkt door de vergrijzing in Fryslân. Voor de zorg is dat een dubbel probleem: de 55-plussers van vandaag gaan met pensioen, terwijl de ouder wordende bevolking in de komende jaren meer zorg nodig heeft en daarvoor meer zorgpersoneel nodig zal zijn.  

 In het /HUB werd onderzocht hoe de dynamiek op de Friese arbeidsmarkt in beeld kan worden gebracht. Daarvoor zijn verschillende soorten data nodig: bijvoorbeeld om welke redenen mensen stoppen met werken (pensioneringen, overstappen naar andere sectoren of uitval door bijvoorbeeld medische redenen) en aan de andere kant waar instromers vandaan komen (bijvoorbeeld jongeren die net van de opleiding komen, zij-instromers of herintreders). Door verschillende soorten in- en uitstroom te onderscheiden en te kwantificeren, valt beter in te schatten in welke sectoren problemen zullen ontstaan.

 Daarmee komen we bij een tweede belangrijke reden voor de keuze om de zorg- en welzijnssector in beeld te brengen. Want een andere conclusie van het /HUB-onderzoek is dat de zorgsector op het gebied van de kwaliteit en beschikbaarheid van data waarmee het doen van prognoses mogelijk is een uitzondering is; in andere sectoren is bijvoorbeeld sprake van meer versnipperd beschikbare data of het gebruik van verschillende definities die het lastiger maken om met bepaalde data te werken. Dat leidt tot de conclusie dat om een eenduidig toekomstbeeld van de arbeidsmarkt voor alle marktsectoren op dezelfde manier te kunnen samenstellen het voor Fryslân meer dan de moeite waard zou zijn om de betreffende data volgens eenduidige definities op te slaan op een centrale plek.

Ontdek hier wat DataFryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB: Wegen naar welvaart’.

Zie ook

 

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer