/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

14 januari 2022

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het /Hub Wegen naar welvaart dat DataFryslân onlangs heeft afgerond. Maar het is niet de enige belangrijke conclusie uit dit /HUB.

 DataFryslân heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het in beeld brengen van de ontwikkelingen op de Friese arbeidsmarkt, zowel in een kortlopend /LAB als in een uitgebreider/HUB in het najaar. Met name de zorgsector stond hierbij in de schijnwerpers; logisch natuurlijk, gezien de druk die de pandemie op de sector legt, maar ook vanwege de zorgen die al langer spelen over de tekorten die dreigen te ontstaan op de personeelsmarkt door de vergrijzing in Fryslân. Voor de zorg is dat een dubbel probleem: de 55-plussers van vandaag gaan met pensioen, terwijl de ouder wordende bevolking in de komende jaren meer zorg nodig heeft en daarvoor meer zorgpersoneel nodig zal zijn.  

 In het /HUB werd onderzocht hoe de dynamiek op de Friese arbeidsmarkt in beeld kan worden gebracht. Daarvoor zijn verschillende soorten data nodig: bijvoorbeeld om welke redenen mensen stoppen met werken (pensioneringen, overstappen naar andere sectoren of uitval door bijvoorbeeld medische redenen) en aan de andere kant waar instromers vandaan komen (bijvoorbeeld jongeren die net van de opleiding komen, zij-instromers of herintreders). Door verschillende soorten in- en uitstroom te onderscheiden en te kwantificeren, valt beter in te schatten in welke sectoren problemen zullen ontstaan.

 Daarmee komen we bij een tweede belangrijke reden voor de keuze om de zorg- en welzijnssector in beeld te brengen. Want een andere conclusie van het /HUB-onderzoek is dat de zorgsector op het gebied van de kwaliteit en beschikbaarheid van data waarmee het doen van prognoses mogelijk is een uitzondering is; in andere sectoren is bijvoorbeeld sprake van meer versnipperd beschikbare data of het gebruik van verschillende definities die het lastiger maken om met bepaalde data te werken. Dat leidt tot de conclusie dat om een eenduidig toekomstbeeld van de arbeidsmarkt voor alle marktsectoren op dezelfde manier te kunnen samenstellen het voor Fryslân meer dan de moeite waard zou zijn om de betreffende data volgens eenduidige definities op te slaan op een centrale plek.

Ontdek hier wat DataFryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB: Wegen naar welvaart’.

Zie ook

 

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer
Een van onze data-events gemist?

Een van onze data-events gemist?

Het YouTubekanaal van DataFryslân is helemaal up-to-date gebracht. Dat biedt een mooie gelegenheid om je geheugen nog even op te frissen of om kennis te maken met de vele uiteenlopende data-events van het afgelopen jaar. Op het YouTubekanaal van DataFryslân zijn nu de...

Lees meer
/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

Het DataFryslân-/LAB ‘De vele gezichten van woongenot’, waarvan de startsessie op 26 oktober werd gehouden, zoomde in op de vraag hoe data kunnen helpen de leefbaarheid in wijken in kaart te brengen. Een hot item voor /LAB-deelnemer Harm Booij, regisseur Data &...

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? En hoe destilleer je uit de overvloed aan data die daarmee te maken hebben de informatie die nodig is om op te kunnen sturen? ‘Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de...

Lees meer
/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

Het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ trapte op 7 september af met een ambitieus doel: het leggen van een fundament voor een volledig en betrouwbaar voorspelmodel dat op basis van de juiste data van alle betrokken partijen een helder beeld geeft van...

Lees meer