/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

14 januari 2022

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het /Hub Wegen naar welvaart dat DataFryslân onlangs heeft afgerond. Maar het is niet de enige belangrijke conclusie uit dit /HUB.

 DataFryslân heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het in beeld brengen van de ontwikkelingen op de Friese arbeidsmarkt, zowel in een kortlopend /LAB als in een uitgebreider/HUB in het najaar. Met name de zorgsector stond hierbij in de schijnwerpers; logisch natuurlijk, gezien de druk die de pandemie op de sector legt, maar ook vanwege de zorgen die al langer spelen over de tekorten die dreigen te ontstaan op de personeelsmarkt door de vergrijzing in Fryslân. Voor de zorg is dat een dubbel probleem: de 55-plussers van vandaag gaan met pensioen, terwijl de ouder wordende bevolking in de komende jaren meer zorg nodig heeft en daarvoor meer zorgpersoneel nodig zal zijn.  

 In het /HUB werd onderzocht hoe de dynamiek op de Friese arbeidsmarkt in beeld kan worden gebracht. Daarvoor zijn verschillende soorten data nodig: bijvoorbeeld om welke redenen mensen stoppen met werken (pensioneringen, overstappen naar andere sectoren of uitval door bijvoorbeeld medische redenen) en aan de andere kant waar instromers vandaan komen (bijvoorbeeld jongeren die net van de opleiding komen, zij-instromers of herintreders). Door verschillende soorten in- en uitstroom te onderscheiden en te kwantificeren, valt beter in te schatten in welke sectoren problemen zullen ontstaan.

 Daarmee komen we bij een tweede belangrijke reden voor de keuze om de zorg- en welzijnssector in beeld te brengen. Want een andere conclusie van het /HUB-onderzoek is dat de zorgsector op het gebied van de kwaliteit en beschikbaarheid van data waarmee het doen van prognoses mogelijk is een uitzondering is; in andere sectoren is bijvoorbeeld sprake van meer versnipperd beschikbare data of het gebruik van verschillende definities die het lastiger maken om met bepaalde data te werken. Dat leidt tot de conclusie dat om een eenduidig toekomstbeeld van de arbeidsmarkt voor alle marktsectoren op dezelfde manier te kunnen samenstellen het voor Fryslân meer dan de moeite waard zou zijn om de betreffende data volgens eenduidige definities op te slaan op een centrale plek.

Ontdek hier wat DataFryslân heeft opgestoken van het ‘/HUB: Wegen naar welvaart’.

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer