DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

24 december 2021

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen strategisch samenwerken aan een digitaal Fryslân dat goed is voor haar inwoners. En we zoeken nieuwe medewerkers die daar een bijdrage aan willen leveren.

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappelijke organisaties die tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid bij de Kulturele Haadstêd 2018 ontdekten dat er mooie dingen kunnen ontstaan als partijen met diverse achtergronden kennis en ervaringen met elkaar delen en samen optrekken met een gemeenschappelijk doel: datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren.

DataFryslân heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot kennis- en onderzoekscentrum voor het doelgericht en veilig verzamelen en toepassen van data binnen bestuur en dienstverlening. Jaarlijks organiseren wij met die insteek een reeks data-events waar kennis wordt gedeeld en deelnemers op basis van gezamenlijk kort- en langlopend onderzoek leren hoe data kunnen helpen om inzichten te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Daarmee dragen we bij aan het stimuleren van de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen.

Aan thema’s geen gebrek. In 2021 kwamen in onze /PODIUM-sessies onderwerpen aan bod als ‘Burgemeesters in cyberspace’, het belang van zorgdata of Airbnb als databron om meer kennis over toerisme in Fryslân te vergaren. In de twee- of driedaagse /LAB-bijeenkomsten behandelden we met onze partners thema’s als leefbaarheid, ouderenzorg en de toekomst van de Friese arbeidsmarkt. In de /HUBS, langlopende onderzoeksprojecten, gingen de deelnemers nog dieper op prangende thema’s in. Een ander aandachtsgebied, toerisme, werd uitgediept in een uitgebreid dashboard

Nu is het tijd voor de volgende stap. In 2022 wordt DataFryslân een coöperatie. Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen gaan daarin strategisch samenwerken aan de digitale transformatie van de provincie Fryslân. We willen innoveren en daarmee de publieke dienstverlening verbeteren en bestuur en besluitvorming baseren op objectieve data, algoritmes en kunstmatige intelligentie. Daarbij is onze inzet dat iedereen in de provincie eigenaar blijft van zijn eigen data. Meer nieuws en informatie over Data Fryslân als coöperatie vind je na de jaarwisseling op onze website.

Wil jij bijdragen aan een beter Fryslân?
We zijn op zoek naar mensen die onze doelen onderschrijven en er actief deel van willen uitmaken. Op onze vacaturepagina lees je daar alles over. Interesse? We horen graag van je!

Zie ook

 

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
Een van onze data-events gemist?

Een van onze data-events gemist?

Het YouTubekanaal van DataFryslân is helemaal up-to-date gebracht. Dat biedt een mooie gelegenheid om je geheugen nog even op te frissen of om kennis te maken met de vele uiteenlopende data-events van het afgelopen jaar. Op het YouTubekanaal van DataFryslân zijn nu de...

Lees meer
/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

/LAB Leefbaarheid: hoe vertaal je gevoel in data?

Het DataFryslân-/LAB ‘De vele gezichten van woongenot’, waarvan de startsessie op 26 oktober werd gehouden, zoomde in op de vraag hoe data kunnen helpen de leefbaarheid in wijken in kaart te brengen. Een hot item voor /LAB-deelnemer Harm Booij, regisseur Data &...

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? En hoe destilleer je uit de overvloed aan data die daarmee te maken hebben de informatie die nodig is om op te kunnen sturen? ‘Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de...

Lees meer
/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

/LAB Ouderenzorg: zorgprognoses door de wasstraat

Het /LAB ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?’ trapte op 7 september af met een ambitieus doel: het leggen van een fundament voor een volledig en betrouwbaar voorspelmodel dat op basis van de juiste data van alle betrokken partijen een helder beeld geeft van...

Lees meer