/PUBLICATIES

DataFryslân is een community van ongeveer 1.200 Friese dataprofessionals die zich tot doel hebben gesteld om Friesland beter te besturen met data. In 2023 voert DataFryslân programmatisch data science-projecten uit, organiseert datalabs en bouwt aan de regionale kennisinfrastructuur door internationale masterclasses te organiseren. Zo’n tweeduizend professionals waren al onderdeel van onze projecten.

Daarnaast is DataFryslân een coöperatie van organisaties die werken in het openbaar bestuur van Fryslân. DataFryslân heeft veertien leden DataFryslân: Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland en Tresoar). Deze leden creëerden door samen te werken met DataFryslân in 2023, 5 miljoen euro aan publieke waarde in Fryslân. Naast activiteiten voor- en met de leden, werkt DataFryslân nauw samen met 200 voornamelijk Friese organisaties.

>> SNEL NAAR

Newsroom

PERSBERICHTEN

21-05-2024, Persbericht, Friese Woningvoorraad: Inzicht en toekomstgericht onderzoek gepresenteerd door DataFryslân

05-11-2023, Persbericht, Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland treden toe tot DataFryslân

05-05-2023, Persbericht, Datafryslan vraagt Friezen te helpen bij het in kaart brengen van de zorg

02-02-2023, Persbericht, Coöperatie DataFryslân begroet Elkien en Tresoar als nieuwe leden

26-01-2023, Persbericht, Honkvaste Friese ouderen missen vaker voorzieningen in hun buurt

14-10-2022, Persbericht, Data ethyk yn fryslan ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

28-10-2022, Persbericht, DataFryslân publiceert Fryske Earmoedatlas

24-05-2022, Persbericht, Fries Venster thuiswonende ouderen staat online

18-05-2022, Persbericht, Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân

16-05-2022, Persbericht, ROS Friesland is eerste nieuwe lid van de coöperatie DataFryslân.

02-02-2022, Persbericht, Oprichting de coöperatie DataFryslân U.A.

14-12-2020, Persbericht, Project Armoedeondersteuning: Drie Friese gemeenten gebruiken voor het eerst microdata bij toetsing armoedebeleid.

15-10-2020, Persbericht, Wereldarmoededag: Fryslân op vierde plaats armoederanglijst provincies

30-01-2020, Persbericht, Friese regionale datastrategie populair bij Nederlandse Provincies.

22-11-2019, Persbericht Verhelderend Lab over Langer thuis wonen.

28-06-2019, Persbericht DataFryslân en Rug eerste lunchlezing

06-06-2019, Persbericht, /PODIUM: Professor Dr. Roberto Zicari over AI en data-ethiek.

12-02-2019, Persbericht, Oprichtingsbijeenkomst DataFryslân

08-02-2019, Oprichtingsdocument DataFryslân

 

IN DE MEDIA

23-05-2025, Friesch Dagblad, Fryslân staat voor grote opgave verduurzaming woningen

23-05-2025, Leeuwarder Courant, Slechts een vijfde van de woningen in Friesland is nu al toekomstbestendig: maar die cijfers vragen om nuance

23-05-2025, Leeuwarder Courant, Grootste deel van de woningen in Friesland is nog niet duurzaam genoeg voor toekomst

28-02-2023, Omrop Fryslân, KAART: Wêr moatst mear as 500 meter rinne nei in bushalte?

27-02-2023, Omrop Fryslân, Ûnderweis (radio, item op 10 minuten)

27-02-2023, Omrop Fryslân, Ûndersyk Ferfiersearmoed (tv)

26-01-2023, Leeuwarder Courant, Onderzoek DataFryslân: ouderen honkvast ook al slinkt voorzieningenniveau: ‘Best zorgelijk’

11-12-2022, Fries Dagblad, Vervoersarmoede in Fryslân: een lastig want onzichtbaar probleem | Commentaar (pdf)

6-12-2022, CBS, Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor 1 op de 12 Fryske huishoudens (pdf)

29-11-2022, Leeuwarder Courant, Harlingen telt in Friesland meeste huishoudens met vervoersarmoede(pdf)

29-11-2022, Omrop Fryslân, Bezorgdheid over ‘vervoersarmoede’ bij 1 op de 12 Friese gezinnen (pdf)

29-11-2022, Friesch Dagblad, Vervoersarmoede: een op de twaalf Friese huishoudens kan niet goed op de plekken komen waar hij of zij wil en kan daardoor niet meekomen in de maatschappij (pdf)

30-9-2022, Friesch Dagblad, Fryslân behoort tot de provincies waar energiearmoede het hoogst is: één op de zes huishoudens kan er last van krijgen

29-09-2022, Leeuwarder Courant, Een op zes huishoudens in Friesland loopt kans op energiearmoede als prijzen blijven stijgen (zo zit het in jouw gemeente)

20-05-2022, Leeuwarder Courant. ‘Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân’

19-05-2022, Friesch Dagblad. ‘Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân’

22-09-2021, Leeuwarder Courant. ‘AirBnB pakt op platteland anders uit dan in de stad’ (pdf)

01-05-2021, Leeuwarder Courant. ‘Hoe maak je een algoritme eerlijk?’ (pdf)

09-02-2021, NRIT. ‘Hoe DataFryslân verrassend veel te weten komt over toeristisch gedrag’. (pdf)

29-12-2020, Leeuwarder Courant.’Veel mensen met minimuminkomen in Smallingerland mijden zorg uit vrees voor kosten’. (pdf)

27-12-2020. Leeuwarder Courant. ‘2020 in grafieken: van drukte op de snelweg tot toeristen en huizenprijzen’. (pdf)

17-12-2020. Leeuwarder Courant. ‘Minima laten geld liggen van armoederegelingen’. (pdf)

15-12-2020, Friesch Dagblad. ‘Geld voor bestrijding armoede blijft liggen’. (pdf)

17-10-2020. Friesch Dagblad. ‘Eén op de twaalf Friese huishoudens leeft in armoede’ (pdf)

15-10-2020. Omrop Fryslân. ‘1 op de 12 Friese huishoudens in armoede’ (pdf)

15-10-2020, Leeuwarder Courant. ‘1 op de 12 Friese huishoudens leeft in armoede: Friesland op vierde plaats van Nederland’ (pdf)

26-08-2020, Leeuwarder Courant. ‘Veel minder gasten bij toeristische accommodaties, maar in Friesland was de daling het minst’ (pdf)

19-08-2020, Leeuwarder Courant. ‘Het was druk deze zomer: Maar wat zeggen de cijfers?’ (pdf)

25-05-2020, Samenwerking Noord, Innovatiefilm (DataFryslân op 1:20)

12-11-2019, Leeuwarder Courant. ‘Jubbega blijkt de beste plek om te wonen voor ouderen’

30-06-2019, Verbindt. Rudolf Simons: ‘Data is geen Heilige graal; het moet de samenleving beter maken.’

14-02-2019, CBS, ‘Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland’ (pdf)

13-02-2019, Leeuwarder Courant. ‘Fries datacenter levert schat aan informatie op’ (pdf)

09-02-2019, Friesch Dagblad. ‘Friesland krijgt een eigen ‘data-autoriteit” (pdf)

25-06-2018, Omrop Fryslân. ‘Friese organisaties willen data met elkaar delen’ (pdf)

 

Frysk Frame is de podcast over data, bekeken met een Friese blik. Datagedreven werken is een gevleugelde term geworden, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Wat kunnen we dankzij data beter doen en wat vooral niet? En hoe kan de provincie Friesland daarvan profiteren? In gesprekken met mensen die data verzamelen, bestuderen, duiden of gebruiken kijkt DataFryslân in deze podcast naar de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen maar ook naar de vele problemen die daarbij op de loer liggen. 

BEELDMERK

De logo’s en foto’s op deze pagina zijn rechtenvrij te gebruiken mits deze niet worden aangepast. Bij gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij wel om DataFryslân als bron te vermelden in de publicatie. Staat de foto/logo die u zoekt hier niet bij? Neem dan contact op met DataFryslân.

Share This