Update /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ – van definitie naar data

2 februari 2022


Op woensdag 16 februari startte het /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’. Daarin focusten de deelnemers op het thema energiearmoede. Projectleider Taeke van der Laan, data scientist en -adviseur bij het team Data Informatie en Analyse van de gemeente Súdwest-Fryslân, vertelt over de eerste stappen die zijn gezet op weg naar het einddoel: een gedetailleerd beeld krijgen van energiearmoede in Fryslân.

“In onze eerste sessie, die online werd gehouden, vroegen we de deelnemers (waaronder beleidsadviseurs, energiecoaches en data-experts, red.) om hun wensen en gedachten over dit /Lab met ons en met elkaar te delen. Wat hebben zij nodig in hun werk? We zijn gestart vanuit de theorie; we gebruikten daarbij onderzoeken van TNO en CE-Delft over energiearmoede. Beide onderzoeken presenteren verschillende gedachten en uitkomsten over energiearmoede. Het belangrijkste punt dat wij daaruit hebben gehaald is de opmerking ‘Verschillende definities van armoede leiden tot verschillende uitkomsten’. Dus is het zaak om als eerste naar zo’n definitie te kijken: is er één adequate omschrijving te geven van wat energiearmoede is?” Met die insteek werd de deelnemers gevraagd wat voor hen die definitie zou zijn, legt Van der Laan uit. “Daarnaast legden we de deelnemers enkele stellingen voor. Bijvoorbeeld: ‘Er is onderzoek nodig naar investeringen in warmtetechniek per woningtype’.

“Vervolgens gaf een ervaren energiecoach van de gemeente Leeuwarden zijn kijk op het thema”, vertelt Van der Laan. “Hij nam ons mee in het ontstaan en de ontwikkeling van de functie van energiecoach bij de gemeente en vertelde over zijn werk. Vooral de vele praktijkvoorbeelden die hij gaf lieten mooi het contrast zien tussen de theoretische kant van dit onderwerp versus de praktische aspecten. Dat gaf ons prima aanknopingspunten om verder scherp te stellen op ons doel: het gedetailleerd in kaart brengen van energiearmoede in Fryslân.”

Nu zijn de data scientists en -analisten aan zet: op basis van de informatie en inzichten die bij de deelnemers zijn opgehaald in de eerste /LAB-sessie gaan zij verschillende definities van energiearmoede verder uitwerken en aan de hand hiervan de datasets verzamelen waarmee dieper kan worden gegraven. In een tussentijdse sessie (eind maart) worden de tussenresultaten voorgelegd en verder verkend met de deelnemers. Medio april volgt de afsluitende sessie waarin de resultaten van dit /Lab worden gepresenteerd.

Meld je aan voor de volgende sessies van dit /Lab via het aanmeldformulier. Stuur voor meer informatie een e-mail aan DataFryslân-programmaleider Jan-Daem de Langen

 

 

Zie ook

 

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer