Update /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ – van definitie naar data
2 februari 2022


Op woensdag 16 februari startte het /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’. Daarin focusten de deelnemers op het thema energiearmoede. Projectleider Taeke van der Laan, data scientist en -adviseur bij het team Data Informatie en Analyse van de gemeente Súdwest-Fryslân, vertelt over de eerste stappen die zijn gezet op weg naar het einddoel: een gedetailleerd beeld krijgen van energiearmoede in Fryslân.

“In onze eerste sessie, die online werd gehouden, vroegen we de deelnemers (waaronder beleidsadviseurs, energiecoaches en data-experts, red.) om hun wensen en gedachten over dit /Lab met ons en met elkaar te delen. Wat hebben zij nodig in hun werk? We zijn gestart vanuit de theorie; we gebruikten daarbij onderzoeken van TNO en CE-Delft over energiearmoede. Beide onderzoeken presenteren verschillende gedachten en uitkomsten over energiearmoede. Het belangrijkste punt dat wij daaruit hebben gehaald is de opmerking ‘Verschillende definities van armoede leiden tot verschillende uitkomsten’. Dus is het zaak om als eerste naar zo’n definitie te kijken: is er één adequate omschrijving te geven van wat energiearmoede is?” Met die insteek werd de deelnemers gevraagd wat voor hen die definitie zou zijn, legt Van der Laan uit. “Daarnaast legden we de deelnemers enkele stellingen voor. Bijvoorbeeld: ‘Er is onderzoek nodig naar investeringen in warmtetechniek per woningtype’.

“Vervolgens gaf een ervaren energiecoach van de gemeente Leeuwarden zijn kijk op het thema”, vertelt Van der Laan. “Hij nam ons mee in het ontstaan en de ontwikkeling van de functie van energiecoach bij de gemeente en vertelde over zijn werk. Vooral de vele praktijkvoorbeelden die hij gaf lieten mooi het contrast zien tussen de theoretische kant van dit onderwerp versus de praktische aspecten. Dat gaf ons prima aanknopingspunten om verder scherp te stellen op ons doel: het gedetailleerd in kaart brengen van energiearmoede in Fryslân.”

Nu zijn de data scientists en -analisten aan zet: op basis van de informatie en inzichten die bij de deelnemers zijn opgehaald in de eerste /LAB-sessie gaan zij verschillende definities van energiearmoede verder uitwerken en aan de hand hiervan de datasets verzamelen waarmee dieper kan worden gegraven. In een tussentijdse sessie (eind maart) worden de tussenresultaten voorgelegd en verder verkend met de deelnemers. Medio april volgt de afsluitende sessie waarin de resultaten van dit /Lab worden gepresenteerd.

Meld je aan voor de volgende sessies van dit /Lab via het aanmeldformulier. Stuur voor meer informatie een e-mail aan DataFryslân-programmaleider Jan-Daem de Langen