DataFryslân presenteert grootste data-onderzoek naar armoede in Fryslân

21 september 2022

Op woensdag 28 september presenteert DataFryslân de resultaten van het grootste en meest gedetailleerde data-onderzoek naar armoede dat tot nu toe in Fryslân is gedaan. Bovendien is die gelegenheid het startsein voor de officiële opening van de Fryske Earmoedatlas.

Het kabinet heeft vergaande maatregelen aangekondigd tegen energiearmoede, maatregelen die die de huishoudens die in de knel komen door een hoge energierekening deze winter moeten helpen rond te komen. Maar hoe weet de uitkerende instantie om welke huishoudens het gaat – en welke huishoudens er nog bij zullen komen? Dat is één van de problemen die spelen bij de bestrijding van armoede, ook in Fryslân.

Armoedebestrijding kan alleen effectiever worden als beleidsinstrumenten beter worden ingezet – als de hulp daar terecht komt waar zij nodig is. Wil de provincie Fryslân ooit armoedevrij zijn, moet dus in kaart worden gebracht hoeveel huishoudens en kinderen leven in armoede en hoe goed het bereik is van de armoederegelingen die de verschillende Friese gemeenten hun inwoners aanbieden. Met als hamvraag: hoeveel huishoudens die recht op een regeling hebben, vallen buiten de boot en waarom? En welke kenmerken hebben de huishoudens met lage inkomens? Hoe is de samenstelling van het huishouden en wat is hun inkomstenbron? Het kunnen beantwoorden van die vragen is het doel van de Fryske Earmoedatlas.

DataFryslân gebruikte gemeentelijke bestanden met verzamelde data van welke burgers gebruikmaken van welke regelingen en matchte die met inkomensgegevens van alle inwoners van alle gemeenten – als onderzoekspartner van het CBS heeft DataFryslân toegang tot deze gedetailleerde data. Daarnaast maakten de data scientists gebruik van data van andere partijen, zoals woningcorporaties (data over huurschulden) zorgverzekeraars, Vektis (dat premie- en declaratiegegevens van de Zorgverzekeringswet registreert) en de Kredietbank (data over schuldovernames). Er is tot nu toe nog geen soortgelijk onderzoek geweest waarin zo veel data werden gecombineerd met geanonimiseerde persoonsgegevens van het CBS en de deelnemende Friese gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

Dankzij die grootschalige aanpak is voor het eerst een compleet beeld ontstaan van de stand van zaken inzake armoede in Fryslân, en is bovendien de mogelijkheid ontstaan om te voorspellen waar en wanneer armoede zich in de provincie in de toekomst kan gaan voordoen – op buurtniveau, waarbij ook wordt gekeken naar andere vormen van armoede, zoals energiearmoede of mobiliteitsarmoede.

In een uitgebreide presentatie worden de data op basis waarvan het onderzoek is gedaan getoond, worden de resultaten besproken en wordt de Fryske Earmoedatlas als permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân online officieel gepresenteerd.

De presentatie wordt gehouden op woensdag 28 september van 13.30 tot 16.00 uur in het Notiz Hotel in Leeuwarden. Meld je hier direct aan.

Meer weten? Lees hier meer over het onderzoek en de Fryske Earmoedatlas.  

 

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer
DataFryslân vraagt om uw datavragen

DataFryslân vraagt om uw datavragen

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s...

Lees meer