/LAB Bezoekers in beeld: Samen werken aan een centraal bezoekersregister
30 september 2021

Heeft Fryslan behoefte aan een centraal register om bij te houden wie de provincie waar en wanneer bezoekt? Die vraag staat centraal in het eendaagse /LAB ‘Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie’, die op dinsdag 5 oktober in Leeuwarden wordt gehouden.

Voor een toeristische bestemming als Fryslân is het de moeite waard om te weten te komen waar bezoekers aan de provincie vandaan komen, waar ze verblijven en hoe lang ze dat doen. Soms alleen al omdat dat nu eenmaal moet: uitbaters van hotels, B&B’s of jachthavens zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een nachtregister bij te houden ten behoeve van de inning van de gemeentelijke toeristenbelasting. Dat register is in feite een potentiële goudmijn voor alle partijen in de toerismesector, maar die rijke ader is momenteel lastig te ontginnen. Niet alleen omdat er op verschillende manieren data worden verzameld, maar ook omdat de bronnen nu enorm versnipperd zijn.

 Waar sommige gemeenten al nuttige inzichten uit de informatie putten, hebben andere de data nog veel minder goed ontsloten. Dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de manier waarop de registratiegegevens worden vastgelegd: een gemeente die jaarlijks een totaalcijfer ontvangt van overnachtingen bij een bepaalde accommodatie, kan minder met die informatie doen dan wanneer er bijvoorbeeld een wekelijks overzicht met globale kenmerken van bezoekers wordt aangeleverd. Bovendien wordt het registeren van bezoekers aan Fryslân door veel van degenen die het registreerwerk moeten doen als een last gezien.

 Onder het motto: leuker kunnen we het niet maken – wel effectiever, willen we in dit /LAB onderzoeken hoe we van de nood een deugd kunnen maken. Kan een laagdrempelig, centraal systeem ondernemers helpen bij het registeren van bezoekers? Welke mogelijkheden biedt zo’n centraal systeem (of zou het moeten bieden) en hoe zet je zoiets als belanghebbende partijen gezamenlijk op? In dit /LAB werken we die vragen nader uit om te onderzoeken hoe groot de animo is.

 Tijdens het /LAB willen we met elkaar ontdekken wat er nodig is: als we in Fryslân willen samenwerken om te komen tot één systeem van bezoekersregistratie, is het eerst nodig dat we kijken waar de gezamenlijke behoefte ligt. Wat zijn de belangen van gemeenten, ondernemers en de bezoekers? Waar vinden deze partijen elkaar? Wat is er nodig om samen een stap te zetten naar een zinvolle bezoekersregistratie? De uitkomsten van dit brainstormproces worden gebruikt als uitgangspunt voor het langer lopende /HUB: ‘Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet’, dat later dit jaar wordt gehouden.

 Het eendaagse /LAB ‘Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie’ vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021, van 14.00 – 17.00 uur. De locatie van deze fysieke bijeenkomst volgt nadat je je hebt aangemeld. Dat kan hier.

 Meer informatie over de waarde van data en voorbeelden van de toepassing ervan voor de toerismesector is te vinden op het dashboard Toere troch Fryslân en in de serie achtergrondverhalen die we daarover de afgelopen zomer hebben gepubliceerd in onze zevendelige Simmerrige (zomerserie).