DataFryslân vraagt om uw datavragen

8 september 2022

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s die worden opgenomen in de datakalender van DataFryslân. Lees hieronder hoe dat werkt.

Jaarlijks organiseert DataFryslân een brede serie data-events. In /PODIUMs wordt kennis gedeeld, in /LABs wordt kortlopend data-onderzoek naar maatschappelijke thema’s gedaan en in langlopende /HUBs worden deze datavraagstukken uitgewerkt tot concrete dashboards of rapportages. De thema’s van onze data-onderzoeken verzinnen we niet zelf; die komen vanuit de Friese maatschappelijke organisaties die lid zijn van of samenwerken met de Coöperatie DataFryslân. 

Wat is een datavraagstuk?
Een datavraagstuk is een (maatschappelijk) probleem dat opgelost kan worden door het ontsluiten en koppelen van data, zodanig dat de leden van DataFryslân en/of andere organisaties die het algemeen belang van Fryslân voorstaan samenwerken om het probleem op te lossen. 

Wie kunnen een data-onderzoek aanvragen?
De aanvraag staat open voor alle rechtspersonen die hun werkgebied hebben in Fryslân. Ook als ze geen lid zijn van de Coöperatie DataFryslân. In dat geval wordt de aanvraag gewoon in behandeling genomen als zij positief wordt beoordeeld, maar daarbij is een vereiste dat één van de leden het onderzoek ‘adopteert’.

Hoe werkt die ‘adoptie’ van zo’n onderzoek?
Een onderzoeksaanvraag die wordt gehonoreerd en die is ingediend door een organisatie die geen lid is van de Coöperatie DataFryslân, wordt namens de aanvrager ingebracht door één van de leden, die het onderzoek onder zijn hoede neemt.

Wie beoordeelt de aanvraag?
Elke onderzoeksaanvraag wordt beoordeeld door de Programma Advies Commissie (PAC) van DataFryslân. Dat is een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de Coöperatie DataFryslân. Deze commissieleden zijn niet betrokken bij de uitvoering van de gekozen onderzoeksprojecten. De PAC brengt unaniem advies uit of een aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.

Wat gebeurt er met de aanvraag als die door de PAC is gehonoreerd?
De directie van DataFryslân beoordeelt het PAC-advies op onder meer uitvoeringscapaciteit, beschikbaarheid van data en financiën en innovatie-en leeraspecten en geeft een indicatie voor welk type dataproject zij het onderwerp het meest geschikt acht (/PODIUM, /LAB of /HUB). Is ook dit advies positief, dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt de onderzoeksvraag opgenomen in de projectkalender van DataFryslân.

Hoe en waar moet een aanvraag voor data-onderzoek worden ingediend?
Vul hier het aanvraagformulier in. Zorg er wel voor dat het volledig is ingevuld, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

De inzendingstermijn sluit op 27 september.

Meer weten? Stuur een mail naar info@datafriesland.nl, onder vermelding van ‘onderzoeksaanvraag PAC’.

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer