DataFryslân update – data-events deze maand

8 maart 2022

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je hieronder.

24 maart /HUB-event ‘Iensume planeet Fryslân’
Veel toeristen bezoeken Fryslân gewapend met een reisboek in hun koffer of rugzak. Hun ervaringen met de Friese cultuur vormen vaak de input voor een volgende editie of vinden hun weg naar het internet. In het /HUB-event ‘Iensume planeet Fryslân’ focust DataFryslân op de toeristische hotspots van Friesland door deze data en teksten van het internet te verzamelen en deze geautomatiseerd – op basis van taxonomieën uit reisboeken – te analyseren. De tekstanalyse wordt op een kaart geprojecteerd waardoor er een uniek beeld van Fryslân ontstaat en het mogelijk wordt vrijelijk door de perspectieven van de toeristen te browsen. Die kaart wordt gepresenteerd op 24 maart: Fryslân anders beleefd, op basis van data.

29 maart: vervolg /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’
Deze maand vindt ook de tussentijdse sessie van het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ plaats. Tijdens deze tweede sessie van dit /LAB (dat startte op 16 februari), duiken de deelnemers in de informatie die de data scientists hebben verzameld naar aanleiding van de verschillende definities van energiearmoede die zij hebben uitgewerkt. De verzamelde datasets en de tussenresultaten worden aan een nader onderzoek ontworpen en samen met de deelnemers verder verkend. In aansluiting op dit belangrijke thema volgt op 7 april het /PODIUM energiearmoede, waarin Peter Mulder, onderzoeker bij TNO, vertelt over een landelijk onderzoek naar de aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie over onze data-events. Aanmelden kan via onze aanmeldpagina.  

 

 

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer