/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het BOSK in
10 juni 2022

In het /PODIUM ‘Data & bioferskaat’, ons laatste data-event voor de zomerperiode, belichten we de rol die data kunnen spelen bij het in kaart brengen en beschermen van biodiversiteit. Niet alleen aan de hand van een presentatie, maar ook door de benen te strekken tijdens een natuurwandeling.

De biodiversiteit – de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet – staat sterk onder druk, en maar al te vaak is dat aan de gevolgen van menselijke activiteiten te wijten, zoals veranderingen in landgebruik of vervuiling van bodem en klimaat.

Ook in Fryslân is er werk aan de winkel als het gaat om de verbetering van biodiversiteit. Niet voor niets presenteerde de Provincie Fryslân afgelopen mei het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân; onderdeel van een meerjarenplan dat inzet op het verbeteren van de kwaliteit van water, bodem, lucht en landschap, natuurinclusieve landbouw en het inrichten en beheren van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 in de provincie. Daarnaast zijn het verbinden van kennis en initiatieven in Fryslân, en aandacht voor educatie belangrijke agendapunten. De samenwerkende partners zetten ook in op een natuurinclusieve aanpak: natuur en biodiversiteit onderdeel maken van andere opgaves, zoals klimaatadaptatie of de energietransitie, maar ook bij nieuwe initiatieven en gebiedsprojecten.

In een VN-rapport uit 2019 waarschuwden wetenschappers dat één miljoen soorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia. Sommige onderzoekers spreken zelfs van een massale uitsterving. Een onthutsende vaststelling, wanneer je beseft dat levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, waardoor het verdwijnen van één soort een vergaande impact kan hebben op onze voedselketen. Kortom: een gezonde biodiversiteit is essentieel voor mens en dier: het zorgt voor schone lucht, helder water, een goede bodemkwaliteit en gezonde gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Het onderzoeken van biodiversiteit kent tal van facetten en is daardoor een intens complexe materie. Ecologen en biologen doen al jarenlang belangrijk (veld)werk om daar grip op te krijgen en dat lukt steeds beter. Maar het inwinnen van de juiste data blijft een uitdaging. In dit /PODIUM vertelt Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote Sending bij adviesbureau Cobra Groeninzicht daar meer over. Hij neemt tijdens zijn presentatie zijn publiek niet alleen mee in het proces waarin ruwe data worden omgevormd in inzichten, hij neemt de deelnemers aan het /PODIUM ook mee naar buiten. Voor een wandeling door de natuur in het hart van Leeuwarden, met als eindbestemming het wandelende bos van het briljante kunstproject Bosk.

Programma
Locatie: Tresoar, Leeuwarden.

15.00 uur: Inloop, mogelijkheid tot het bezoeken van het Atelier Natuerlik Fryslân 2050.
15.30 – 16.30 uur: Start presentatie. Mogelijkheid tot het stellen van vragen door het publiek.
16.30 uur: Gezamenlijke wandeling vanaf Tresoar naar het Waagplein voor een netwerkborrel tussen de bomen van BOSK bij de Stadswaag.

 Meld je hier direct aan voor dit /Podium!

(Bronen: Europees Parlement en Provincie Fryslân)

De deelnemers aan het /PODIUM gaan ook naar buiten, voor een natuurwandeling door het hart van Leeuwarden

Update: /SymPodium Data en Ethyk verplaatst

Het /SYMPODIUM ‘Data en ethyk’ dat gepland stond voor 23 juli is uitgesteld tot na de zomervakanties. Insteek van dit data-event is dat de nieuwe waarden in het openbaar bestuur die ontstaan door het gebruik van data ook vragen om een nieuw ethisch kader. In dit /SYMPODIUM geven verschillende gezaghebbende sprekers hun visie op dit thema, om vervolgens met elkaar én het publiek in discussie te gaan. Daarnaast gaan we in op praktische vragen: hoe ontwikkel je een visie op ethiek die bij jouw organisatie past? Hoe kun je data-ethiek inbedden in de dagelijkse praktijk?

Om de beste line-up van sprekers en de meest optimale programmering te kunnen garanderen die dit belangrijke thema optimaal kunnen belichten, hebben we besloten dit data-event te verplaatsen naar september.

Wie zich al heeft aangemeld voor dit /SYMPODIUM ontvangen bericht zodra de nieuwe datum bekend is. Updates van planning & programma vind je hier. Direct aanmelden blijft natuurlijk gewoon mogelijk.