/PODIUM bioferskaat stuurt deelnemers het BOSK in

10 juni 2022

In het /PODIUM ‘Data & bioferskaat’, ons laatste data-event voor de zomerperiode, belichten we de rol die data kunnen spelen bij het in kaart brengen en beschermen van biodiversiteit. Niet alleen aan de hand van een presentatie, maar ook door de benen te strekken tijdens een natuurwandeling.

De biodiversiteit – de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet – staat sterk onder druk, en maar al te vaak is dat aan de gevolgen van menselijke activiteiten te wijten, zoals veranderingen in landgebruik of vervuiling van bodem en klimaat.

Ook in Fryslân is er werk aan de winkel als het gaat om de verbetering van biodiversiteit. Niet voor niets presenteerde de Provincie Fryslân afgelopen mei het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân; onderdeel van een meerjarenplan dat inzet op het verbeteren van de kwaliteit van water, bodem, lucht en landschap, natuurinclusieve landbouw en het inrichten en beheren van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 in de provincie. Daarnaast zijn het verbinden van kennis en initiatieven in Fryslân, en aandacht voor educatie belangrijke agendapunten. De samenwerkende partners zetten ook in op een natuurinclusieve aanpak: natuur en biodiversiteit onderdeel maken van andere opgaves, zoals klimaatadaptatie of de energietransitie, maar ook bij nieuwe initiatieven en gebiedsprojecten.

In een VN-rapport uit 2019 waarschuwden wetenschappers dat één miljoen soorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia. Sommige onderzoekers spreken zelfs van een massale uitsterving. Een onthutsende vaststelling, wanneer je beseft dat levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, waardoor het verdwijnen van één soort een vergaande impact kan hebben op onze voedselketen. Kortom: een gezonde biodiversiteit is essentieel voor mens en dier: het zorgt voor schone lucht, helder water, een goede bodemkwaliteit en gezonde gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Het onderzoeken van biodiversiteit kent tal van facetten en is daardoor een intens complexe materie. Ecologen en biologen doen al jarenlang belangrijk (veld)werk om daar grip op te krijgen en dat lukt steeds beter. Maar het inwinnen van de juiste data blijft een uitdaging. In dit /PODIUM vertelt Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote Sending bij adviesbureau Cobra Groeninzicht daar meer over. Hij neemt tijdens zijn presentatie zijn publiek niet alleen mee in het proces waarin ruwe data worden omgevormd in inzichten, hij neemt de deelnemers aan het /PODIUM ook mee naar buiten. Voor een wandeling door de natuur in het hart van Leeuwarden, met als eindbestemming het wandelende bos van het briljante kunstproject Bosk.

Programma
Locatie: Tresoar, Leeuwarden.

15.00 uur: Inloop, mogelijkheid tot het bezoeken van het Atelier Natuerlik Fryslân 2050.
15.30 – 16.30 uur: Start presentatie. Mogelijkheid tot het stellen van vragen door het publiek.
16.30 uur: Gezamenlijke wandeling vanaf Tresoar naar het Waagplein voor een netwerkborrel tussen de bomen van BOSK bij de Stadswaag.

 Meld je hier direct aan voor dit /Podium!

(Bronen: Europees Parlement en Provincie Fryslân)

De deelnemers aan het /PODIUM gaan ook naar buiten, voor een natuurwandeling door het hart van Leeuwarden

Update: /SymPodium Data en Ethyk verplaatst

Het /SYMPODIUM ‘Data en ethyk’ dat gepland stond voor 23 juli is uitgesteld tot na de zomervakanties. Insteek van dit data-event is dat de nieuwe waarden in het openbaar bestuur die ontstaan door het gebruik van data ook vragen om een nieuw ethisch kader. In dit /SYMPODIUM geven verschillende gezaghebbende sprekers hun visie op dit thema, om vervolgens met elkaar én het publiek in discussie te gaan. Daarnaast gaan we in op praktische vragen: hoe ontwikkel je een visie op ethiek die bij jouw organisatie past? Hoe kun je data-ethiek inbedden in de dagelijkse praktijk?

Om de beste line-up van sprekers en de meest optimale programmering te kunnen garanderen die dit belangrijke thema optimaal kunnen belichten, hebben we besloten dit data-event te verplaatsen naar september.

Wie zich al heeft aangemeld voor dit /SYMPODIUM ontvangen bericht zodra de nieuwe datum bekend is. Updates van planning & programma vind je hier. Direct aanmelden blijft natuurlijk gewoon mogelijk.

 

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer