/LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ kijkt naar de keerzijde van de energietransitie

28 januari 2022

De energietransitie zorgt voor veel bestuurlijke uitdagingen. Maar ook de inwoners van Fryslân krijgen met de gevolgen ervan te maken; sommigen van hen in de vorm van energiearmoede. Kunnen we achterhalen wanneer en bij wie dat probleem gaat spelen? En wanneer het nijpend wordt? Dat en meer onderzoekt DataFryslân in het /LAB Energiearmoede, vanaf 16 februari.

Dat Nederland van het aardgas af moet, staat vast. Daar laten de afspraken in het Klimaatakkoord geen twijfel over bestaan. Gemeentelijke beleidsmakers, ook in Fryslân, zijn druk bezig met het in goede banen leiden van de overgang; de meeste gemeenten hebben een plan ontwikkeld om te starten met het aardgasvrij maken van woningen en de leefomgeving. Vervolgens moeten die plannen worden omgezet in wijkuitvoeringsplannen. Dit doen de gemeenten in samenwerking met alle belanghebbenden.

Maar bij het maken van zulke plannen is het cruciaal om te weten welk effect die zullen hebben op de Friese bevolking. Met name dat deel van de Friezen die te weinig financiële ruimte hebben om de steeds hogere energiekosten zomaar te kunnen dragen. Onderzoeksorganisaties TNO en CE Delft stellen dat er sprake is van energiearmoede wanneer de energierekening van een huishouden 10% of meer van het gezinsinkomen bedraagt. Zulke huishoudens gaan bovendien vaak gebukt onder het feit dat er geen geld is om te investeren in goede woningisolatie, waardoor de energiekosten hoger worden. Ook in Fryslân komen steeds meer huishoudens in deze vicieuze cirkel terecht.

De huidige stand van onderzoek laat op basis van CBS-gegevens op wijkniveau zien waar energiearmoede speelt. Maar om gerichte, effectieve maatregelen te kunnen nemen, is meer detail nodig. Daarom richt dit /LAB zich op het verder verfijnen van de kennis, zodat de energiearmoede in Fryslân op buurtniveau in kaart kan worden gebracht. Op basis van de TNO- en CE Delft- onderzoeken gaan beleidsmakers, projectleiders energie, energiecoaches en eenieder die vanuit de praktijk wil meedenken over energiearmoede met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Op basis van die eerste verkenning inventariseren we aan welke informatie er behoefte is, hoe verschillende databronnen daarvoor bij elkaar kunnen worden gebracht en welke inzichten we ermee willen opdoen. Na die eerste /LAB-sessie gaan de data scientists van DataFryslân in samenwerking met hun collega’s van de deelnemende gemeenten aan de slag om op basis van de vragen die zijn geformuleerd de antwoorden te vinden in de data. Hun bevindingen delen ze eind maart in een tweede /LAB-sessie.

De startsessie van dit /LAB vindt (online) plaats op woensdag 16 februari, van 15:30 tot 17:00 uur.

Heb je interesse en wil je een bijdrage leveren aan dit /LAB? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Stuur voor meer informatie een e-mail aan programmaleider jd.de.langen@datafryslan.nl.

Zie ook

 

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer