/LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ kijkt naar de keerzijde van de energietransitie

28 januari 2022

De energietransitie zorgt voor veel bestuurlijke uitdagingen. Maar ook de inwoners van Fryslân krijgen met de gevolgen ervan te maken; sommigen van hen in de vorm van energiearmoede. Kunnen we achterhalen wanneer en bij wie dat probleem gaat spelen? En wanneer het nijpend wordt? Dat en meer onderzoekt DataFryslân in het /LAB Energiearmoede, vanaf 16 februari.

Dat Nederland van het aardgas af moet, staat vast. Daar laten de afspraken in het Klimaatakkoord geen twijfel over bestaan. Gemeentelijke beleidsmakers, ook in Fryslân, zijn druk bezig met het in goede banen leiden van de overgang; de meeste gemeenten hebben een plan ontwikkeld om te starten met het aardgasvrij maken van woningen en de leefomgeving. Vervolgens moeten die plannen worden omgezet in wijkuitvoeringsplannen. Dit doen de gemeenten in samenwerking met alle belanghebbenden.

Maar bij het maken van zulke plannen is het cruciaal om te weten welk effect die zullen hebben op de Friese bevolking. Met name dat deel van de Friezen die te weinig financiële ruimte hebben om de steeds hogere energiekosten zomaar te kunnen dragen. Onderzoeksorganisaties TNO en CE Delft stellen dat er sprake is van energiearmoede wanneer de energierekening van een huishouden 10% of meer van het gezinsinkomen bedraagt. Zulke huishoudens gaan bovendien vaak gebukt onder het feit dat er geen geld is om te investeren in goede woningisolatie, waardoor de energiekosten hoger worden. Ook in Fryslân komen steeds meer huishoudens in deze vicieuze cirkel terecht.

De huidige stand van onderzoek laat op basis van CBS-gegevens op wijkniveau zien waar energiearmoede speelt. Maar om gerichte, effectieve maatregelen te kunnen nemen, is meer detail nodig. Daarom richt dit /LAB zich op het verder verfijnen van de kennis, zodat de energiearmoede in Fryslân op buurtniveau in kaart kan worden gebracht. Op basis van de TNO- en CE Delft- onderzoeken gaan beleidsmakers, projectleiders energie, energiecoaches en eenieder die vanuit de praktijk wil meedenken over energiearmoede met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Op basis van die eerste verkenning inventariseren we aan welke informatie er behoefte is, hoe verschillende databronnen daarvoor bij elkaar kunnen worden gebracht en welke inzichten we ermee willen opdoen. Na die eerste /LAB-sessie gaan de data scientists van DataFryslân in samenwerking met hun collega’s van de deelnemende gemeenten aan de slag om op basis van de vragen die zijn geformuleerd de antwoorden te vinden in de data. Hun bevindingen delen ze eind maart in een tweede /LAB-sessie.

De startsessie van dit /LAB vindt (online) plaats op woensdag 16 februari, van 15:30 tot 17:00 uur.

Heb je interesse en wil je een bijdrage leveren aan dit /LAB? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Stuur voor meer informatie een e-mail aan programmaleider jd.de.langen@datafryslan.nl.

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer