/LAB: De vele gezichten van woongenot

8 oktober 2021

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? En hoe destilleer je uit de overvloed aan data die daarmee te maken hebben de informatie die nodig is om op te kunnen sturen?

‘Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld’, aldus de definitie die de Rijksoverheid hanteert in haar Leefbarometer. Die eisen en wensen zijn voor iedere bewoner anders. Logisch natuurlijk. Maar ook lastig voor partijen die verantwoordelijk zijn voor het woonklimaat. Niet dat die partijen een tekort aan informatie hebben die betrekking heeft op hoe het leefklimaat wordt ervaren. Denk maar aan die Leefbarometer, maar ook aan landelijke CBS-data en de overvloed aan informatie die op lokaal niveau wordt verzameld door gemeenten, welzijnspartijen, woningcorporaties en politie. Al die partijen verzamelen hun data om hun eigen redenen en interpreteren de gegevens op andere manieren; de politie kijkt nu eenmaal met een andere blik naar bijvoorbeeld achterstandswijken dan de gemeente – en die kijkt weer met andere ogen dan de woningbouwcorporatie, die soms een totaal ander beeld heeft dan de mensen die zelf in zo’n wijk wonen. Combineer de data van alle partijen en er ontstaat een veel completer beeld. 

Maar hoe kunnen die data bij elkaar worden gebracht en wat kunnen en willen we ervan leren? Daarover gaat dit driedaagse /LAB. We nemen de stad Sneek als onderzoeksgebied en verkennen met behulp van data van woningcorporaties Elkien, WoonFriesland, Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân of er nieuwe verbanden kunnen worden gelegd en verzamelen we praktische inzichten. We belichten tijdens het /LAB de vele gezichten van woongenot aan de hand van de verschillende invalshoeken van de partijen die zich ermee bezighouden: woningcorporaties, gemeente, politie, bewoners en zorg. De deelnemers inventariseren met elkaar welke data beschikbaar zijn en stellen aan de hand daarvan een lijst op van essentiële leefbaarheidsitems – thema’s die prioriteit moeten krijgen bij het definiëren van de leefbaarheid van een bepaalde wijk of buurt. Op basis hiervan gaan de data scientists aan de slag met de betreffende data, om verbanden te zoeken, inzichten te genereren en gespreksstof op te leveren voor de afsluitende sessie, waarin de uitkomsten worden gepresenteerd. 

Dit /LAB bestaat uit twee sessies van elk een dagdeel. Startdatum is dinsdag 26 oktober. Klik hier voor praktische informatie of meld je direct aan.

Zie ook

 

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer
DataFryslân vraagt om uw datavragen

DataFryslân vraagt om uw datavragen

Vanaf dit jaar kunnen alle Friese (maatschappelijke) organisaties die een datavraagstuk onderzocht willen hebben dat betrekking heeft op Fryslân een aanvraag indienen voor een data-onderzoek door DataFryslân. Uit de aanvragen wordt een selectie gemaakt van de thema’s...

Lees meer