/SYMPODIUM Data-ethyk yn Fryslân, 13 oktober: bekijk hier het definitieve programma
22 september 2022

Op donderdag 13 oktober organiseert DataFryslân het /SymPodium Data-Ethyk yn Fryslân. Een dag die in het teken staat van de ethische vraagstukken die leven in een (digitale) wereld waarin data een steeds grotere invloed op bestuur, beleid en daarmee op de inwoners van Fryslân krijgen. Dit is het definitieve programma.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan van Ginkel (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris Zuid-Holland) gaat het programma van dit /SYMPODIUM in op zowel de basisbeginselen en -begrippen van ethiek als op de praktische vraag hoe je zulke ethische beginselen daadwerkelijk onderdeel maakt van jouw aanpak of die van jouw organisatie. Piek Visser-Knijff, data ethicus en eigenaar van Filosofie in Actie, houdt een lezing over data-ethiek, technologie en ethiek & privacyvraagstukken vanuit filosofisch perspectief. Zij laat in deze lezing aan de hand van haar ervaringen bij (overheids)organisaties zien hoe data-ethiek in de praktijk kan worden gebracht. Wanneer is data-ethiek gewenst? Wie spelen er een rol? Welke vragen moeten er worden gesteld? Wat vraagt dit van de organisatie? Een praktische insteek, waardoor je geïnspireerd wordt eerste stappen te gaan zetten binnen jouw organisatie.

Naast deze programmaonderdelen is er ruimschoots gelegenheid ingeruimd om het publiek in gesprek te laten gaan met de verschillende sprekers. In het middagprogramma krijgen de bezoekers van het /SYMPODIUM de gelegenheid om te kiezen voor het bijwonen van een van de drie workshops:

die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners.

Workshop 1: Maike Popma & Robert van Rijssel, adviseur Bestuurskracht bij VNG
In een fictieve casus, vijf persona’s en organisatie-ontwikkelpaden worden met de deelnemers ontwikkelvraagstukken besproken die spelen rond ethiek & data. Het doorlopen van de ontwikkelpaden vanuit verschillende invalshoeken geeft de mogelijkheid om ideeën te genereren voor het inbedden van data-ethiek in de organisatie.

Workshop 2: Oskar Gstrein, Assistant Professor at the Department of Governance and Innovation van Campus Fryslân
In deze workshop bespreekt Dr. Oskar Gstrein het regionale belang van ethiek en de rol van culturele waarden en verschillen daarbij: in het derde decennium van de 21e eeuw weet iedereen dat het verzamelen van data en het gebruik van innovatieve datagestuurde toepassingen essentieel zijn voor vooruitgang. Maar terwijl de mogelijkheden voor het verzamelen en gebruiken van data schier eindeloos zijn, blijft één vraag centraal: Welke maatschappelijke doelstellingen moeten met het gebruik van data worden bereikt? Dit is waar de ethiek om de hoek komt kijken, en wat we in deze workshop zullen bespreken. Gstrein begint met een inleiding op het onderwerp en het contextualiseren van de vraag – ook door te belichten hoe aan zijn faculteit, vanuit wetenschappelijk en onderwijskundig perspectief, naar antwoorden wordt gezocht.

Workshop 3: Marjolein Boonstra, RijksICT Gilde en Tjitske Faber, provincie Fryslân
Marjolein Boonstra en Tjitske Faber bieden een inkijkje in de pilot ‘Assessment voor verantwoorde AI’. De provincie Fryslân, het UBR Rijks ICT Gilde en AI-autoriteit Prof. Dr. Zicari onderzoeken samen de betrouwbaarheid van AI-toepassingen en het verantwoord gebruik daarvan.  In de pilot is een algoritme van de provincie Fryslân geanalyseerd aan de hand van de Z-inspection methode van Roberto Zicari; een werkwijze om AI-toepassingen duurzaam, aantoonbaar en transparant te maken.

Het programma wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Jan van Ginkel. Daarin komen onder meer thema’s aan de orde als: welke ethische waarden hebben Friese organisaties nodig die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners? Moeten er ethische commissies komen voor dit soort vraagstukken? Werken deze voor een organisatie of voor meerdere tegelijkertijd? En wat te doen als data iets anders zeggen dan ons gevoel? Na die paneldiscussie wordt bed dag afgesloten met een netwerkborrel.

Dit /SYMPODIUM, waarin gezaghebbende sprekers het thema ethiek bekijken met de blik gericht op Fryslân, is een onmisbaar data-event voor iedereen die beroepshalve aanloopt tegen ethische vraagstukken bij het verzamelen, duiden en gebruiken van data, zoals beleidsadviseurs, teamleiders, managers, leden van raden van bestuur, wethouders, informatieadviseurs, data scientists, statistici en onderzoekers, projectleiders en -managers en gegevensanalisten. Meld je aan en neem vooral je eigen mening mee!

Waar & wanneer:
Datum: 13 oktober 2022.
Tijd: 13.30 – 17.00 uur met afsluitende netwerkborrel.
Locatie: Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden.

Direct aanmelden doe je hier. DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP WOENSDAG 5 OKTOBER.