Update /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ – de resultaten

14 april 2022

Hoe kunnen we energiearmoede in Fryslân gedetailleerd in kaart brengen? Die vraag staat centraal in het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie. Op dinsdag 19 april delen de data scientists die zich op die vraag hebben gestort hun bevindingen.    

Voor een onderwerp tot voor kort in feite amper op serieuze aandacht kon rekenen van Nederlandse beleidsmakers, is het thema energiearmoede razendsnel in status gestegen en een onderzoeksgebied geworden met grote urgentie. Dat bleek ook uit de grote belangstelling voor dit /LAB bij een breed scala aan betrokken partijen. Die deelnemers kwamen er gaandeweg ook achter waarom energiearmoede zo’n moeilijk onderwerp is: het is niet onder één eenvoudige noemer te vangen.

Door in te zoomen op de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden hebben de data scientists kunnen werken met de gewenste data om de haalbaarheid van een ‘energiearmoedekaart voor Fryslân’ te toetsen, en een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een model dat bruikbaar is voor alle Friese gemeenten. Tijdens de eindsessie op 19 april wordt het inzicht gedeeld dat is verkregen in de potentie van energiearmoede voor Súdwest-Fryslân en Leeuwarden en worden de bevindingen en resultaten van het model gepresenteerd en besproken met de deelnemers. Doel is om samen slimme vervolgstappen te bedenken voor het toekomstig monitoren en bestrijden van energiearmoede.

Lees meer op onze data-eventpagina of meld je hier direct aan voor de eindsessie van dit /LAB.

 

 

 

 

Zie ook

 

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

DataFryslân en CBS verlengen samenwerking

Terwijl de toegangseisen tot de microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn verscherpt, is de zogeheten instellingsmachtiging voor DataFryslân voor drie jaar verlengd. Daarmee heeft de Coöperatie DataFryslân onverminderd toegang tot cruciale...

Lees meer
DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

DataFryslân vraagt Fryslân om hulp

Inbreng zorgprofessionals en burgers gevraagd om de gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân in kaart te brengen Samen met de gemeente Smallingerland, zorgverzekeraar De Friesland, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân gaat DataFryslân de zorgvraag...

Lees meer
DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

DataFryslân brengt Ferfiersearmoed in Fryslân in beeld

8,4 procent van de Friese huishoudens loopt een hoog risico op vervoersarmoede (ferfiersearmoed). Dat zijn 25.714 huishoudens die te maken hebben met een belemmering van hun maatschappelijke, economische of sociale activiteiten doordat zij niet of moeilijk bepaalde...

Lees meer
Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Ethiek is geen kwestie van lijstjes afvinken

Kan het? Mag het? Is het wenselijk? Deze drie simpele vragen kunnen de grondslag vormen voor een ethisch databeleid. Maar is het genoeg? Tijdens het DataFryslân-/Sympodium ‘Data-Ethyk yn Fryslân’ op 13 oktober werden op filosofische en praktische wijze gekeken naar de...

Lees meer
DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân opent Fryske Earmoedatlas

DataFryslân heeft de Fryske Earmoedatlas gepresenteerd, de eerste permanente armoedemonitor voor de provincie Fryslân. In de online dashboards kunnen bestuurders, beleidsmakers, maar ook de Friese burgers zelf de resultaten zien van het grootste en meest...

Lees meer