Update /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ – de resultaten
14 april 2022

Hoe kunnen we energiearmoede in Fryslân gedetailleerd in kaart brengen? Die vraag staat centraal in het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie. Op dinsdag 19 april delen de data scientists die zich op die vraag hebben gestort hun bevindingen.    

Voor een onderwerp tot voor kort in feite amper op serieuze aandacht kon rekenen van Nederlandse beleidsmakers, is het thema energiearmoede razendsnel in status gestegen en een onderzoeksgebied geworden met grote urgentie. Dat bleek ook uit de grote belangstelling voor dit /LAB bij een breed scala aan betrokken partijen. Die deelnemers kwamen er gaandeweg ook achter waarom energiearmoede zo’n moeilijk onderwerp is: het is niet onder één eenvoudige noemer te vangen.

Door in te zoomen op de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden hebben de data scientists kunnen werken met de gewenste data om de haalbaarheid van een ‘energiearmoedekaart voor Fryslân’ te toetsen, en een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een model dat bruikbaar is voor alle Friese gemeenten. Tijdens de eindsessie op 19 april wordt het inzicht gedeeld dat is verkregen in de potentie van energiearmoede voor Súdwest-Fryslân en Leeuwarden en worden de bevindingen en resultaten van het model gepresenteerd en besproken met de deelnemers. Doel is om samen slimme vervolgstappen te bedenken voor het toekomstig monitoren en bestrijden van energiearmoede.

Lees meer op onze data-eventpagina of meld je hier direct aan voor de eindsessie van dit /LAB.