Update /Lab ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie’ – de resultaten

14 april 2022

Hoe kunnen we energiearmoede in Fryslân gedetailleerd in kaart brengen? Die vraag staat centraal in het /LAB ‘Gezocht: ruimte voor de energietransitie. Op dinsdag 19 april delen de data scientists die zich op die vraag hebben gestort hun bevindingen.    

Voor een onderwerp tot voor kort in feite amper op serieuze aandacht kon rekenen van Nederlandse beleidsmakers, is het thema energiearmoede razendsnel in status gestegen en een onderzoeksgebied geworden met grote urgentie. Dat bleek ook uit de grote belangstelling voor dit /LAB bij een breed scala aan betrokken partijen. Die deelnemers kwamen er gaandeweg ook achter waarom energiearmoede zo’n moeilijk onderwerp is: het is niet onder één eenvoudige noemer te vangen.

Door in te zoomen op de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden hebben de data scientists kunnen werken met de gewenste data om de haalbaarheid van een ‘energiearmoedekaart voor Fryslân’ te toetsen, en een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een model dat bruikbaar is voor alle Friese gemeenten. Tijdens de eindsessie op 19 april wordt het inzicht gedeeld dat is verkregen in de potentie van energiearmoede voor Súdwest-Fryslân en Leeuwarden en worden de bevindingen en resultaten van het model gepresenteerd en besproken met de deelnemers. Doel is om samen slimme vervolgstappen te bedenken voor het toekomstig monitoren en bestrijden van energiearmoede.

Lees meer op onze data-eventpagina of meld je hier direct aan voor de eindsessie van dit /LAB.

 

 

 

 

Zie ook

 

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Napraten: /PODIUM Data & ferhalen fertelle

Data zijn onmisbaar voor het verkrijgen van inzichten. Mits je die data presenteert op de juiste manier – en aan de juiste doelgroep. Dat was de kernboodschap die journalist Michel Brandsma van het Dagblad van het Noorden zijn gehoor meegaf tijdens het /PODIUM Data...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Data gebruiken om een helder beeld van ontwikkelingen te krijgen en de verhalen die achter de informatie liggen. Dat zijn de thema’s van de data-events die DataFryslân in april organiseert. Daaronder de eerste twee /PODIUM-events van het jaar. April – september: /HUB:...

Lees meer
DataFryslân update – data-events deze maand

DataFryslân update – data-events deze maand

Met ingang van vandaag geven we je elke eerste week van de maand een update over de data-events je de komende weken van ons mag verwachten. Bovendien krijgen onze nieuwe data-events voortaan Friese titels, zoals het een Friese coöperatie betaamt. De eerste vind je...

Lees meer
/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân in 2022 verder als coöperatie

DataFryslân groeit. Wat begon als samenwerkingsverband van zeven organisaties die zich ten doel stelden om datagedreven werken in Fryslân te versterken, wordt een coöperatie met groeiambities. Daarin gaan Friese overheden, kennisinstellingen en private partijen...

Lees meer