Ditta Cazemier over Friese datastrategie: “Laat de creatievelingen los”

30 juli 2020

Ditta Cazemier, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente De Fryske Marren, vindt het soms bijna onthutsend om te zien hoeveel meer commerciële partijen uit data weten te halen, vergeleken met gemeenten. Haar handen jeuken om bij te dragen aan een inhaalslag. En dan niet ‘op zijn overheids’ graag.

“Ik zie een breed gedragen datastrategie voor Fryslân zeker zitten; het is zonder meer de moeite waard om ernaar te streven meer te doen met data voor politieke planvorming. We kunnen alleen al zoveel meer met de data die we al ter beschikking hebben. Ik had in een vroeger beroepsleven veel contact met commerciële bureaus en het was soms bijna onthutsend om te zien hoe zij over bepaalde thema’s hun data enorm specifiek konden maken; commerciële partijen kunnen met hun data zoveel meer doen dan de overheid, maar dat wil niet zeggen dat overheden ook niet meer uit hún data kunnen halen. Er is natuurlijk ook een spanningsveld tussen commercie en politiek; privacy en zorgvuldigheid moeten bij de overheid altijd gewaarborgd zijn. De AVG is daarvoor afdoende, maar tegelijkertijd belemmert die ons soms bij het uitvoeren en maken van beleid – we zullen moeten kijken naar manieren om noodzakelijke data te kunnen uitwisselen.”

“Fryslân is de perfecte provincie om een gezamenlijke strategie te formuleren. We zijn er klaar voor, om meerdere redenen. Ten eerste komen we elkaar de hele tijd tegen, we zijn een provincie waarin al actief de samenwerking wordt gezocht, waar het gezamenlijk belang hoog in het vaandel staat. We hebben een heldere, eenduidige identiteit naar buiten toe. En die factoren kunnen ons helpen bij het aanpakken van een aantal thema’s waar we allemaal mee te maken hebben; we worden bijvoorbeeld gekort op veel van onze voorzieningen. We hebben elkaar nodig om daar op de meest effectieve manier mee om te gaan. Daar is een inhaalslag voor nodig.”

“Voor het komen tot een Friese datastrategie geloof ik in een aanpak waarin je begint met een bepaald thema waarmee we allemaal aan de slag kunnen, iets dat we binnen de provincie allemaal zien als bestuurlijke opgave. Een thema als de woningbouw bijvoorbeeld, dat is mega-hot gezien de bevolkingsontwikkeling – en dan gekoppeld aan openbaar vervoer. Licht dat eruit, maak er een USP van en laat maar zien dat we op dát gebied kunnen samenwerken. Verzamel alle data en maak het thema concreet, vent het uit. Zorg dat je met iets komt waarmee je een maatschappelijke discussie kunt gaan voeren. Organiseer geen congres, maar een studiedag, met een prikkelende stelling als: Fryslân kiest voor een hyperloopverbinding en geeft op die manier groeiend Nederland de kans op ultiem woonplezier!”

“We moeten het volgens mij niet ‘des overheids’ aanpakken, want dan komen we nergens. Ik geloof in de waarde van experimenteren, dat is heel belangrijk en waardevol. Laat dus de creatievelingen los, geef ze vrij spel – kleur buiten de lijntjes. Dan pas kom je ergens. Want nu wacht iedereen op elkaar. Om dat te doorbreken denk ik dat je voorlopers nodig hebt die de anderen meekrijgen. Een burgemeester bijvoorbeeld, die met goede, concrete voorbeelden de kar trekt. Het idee is om anderen het gevoel te geven dat ze achterlopen. Want de digitalisering is weliswaar een onlosmakelijk deel van ons werk geworden, maar te veel mensen zitten nog op hun data en gebruiken die te weinig om concrete doelen te stellen. Dat gaat mij te traag: ik ben juist van het eropaf. We moeten vaart maken.”

Tekst: Diederik Plug. Foto: Marieke Balk.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.