ENERZJYEARMOED YN DETAIL

Energiearmoede raakt in potentie meer huishoudens dan alleen die met een laag inkomen. Wij brengen de energiearmoede op buurtniveau in kaart. Op basis van de energiekenmerken van elke woning en het betreffende huishouden zijn zowel huishoudens met lage inkomens als die met middeninkomens in kaart gebracht. Dit model maakt in één oogopslag duidelijk welke huishoudens het risico lopen op financiële problemen door de gestegen energiekosten.
Hoe?
Op basis van microdata van het CBS (geanonimiseerde koppelbare data op persoons- en adresniveau) wordt zichtbaar welke woningen een Lage Energetische Kwaliteit hebben, welke energiekosten daarvan het gevolg zijn en welke huishoudens een besteedbaar inkomen hebben dat te laag is om mee rond te komen. Dit geeft aan welke huishoudens energiearmoede hebben. Op buurtniveau wordt aangegeven in welke buurten het risico op huishoudens met 'slechte woningen' het hoogst is.

Waarom?
Beleidsmedewerkers en energiecoaches van gemeenten, provinciemedewerkers, wooncorporaties en bestuurders en politiek kunnen aan de hand van de meest actuele data betere plannen ontwikkelen om energiearmoede te beteugelen.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de cooperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 25.600,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van EUR 6.500,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.