REGIOBYLD TOERISME

Het aanbod en het gebruik van toerismefaciliteiten in Fryslân wordt via heldere dashboards inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt aan de hand van sentimentanalyses inzicht geboden in wie Fryslân om welke redenen bezoekt en hoe ze hun bezoek ervaren.
Hoe?
Data van het CBS, nachtregistraties, open data (scraping van websites en socialemediakanalen) worden gebruikt om de vraag en aanbod van toerisme in kaart te brengen en bezoekersinformatie te genereren.

Waarom?
Voor de Friese economie (de toeristische en horecasector) is het belangrijk inzicht te hebben in de (verwachte) toerismevraag en het aanbod. Niet alleen om hierop in te kunnen spelen met plannen en beleid, maar ook door in samenwerking met provincie en gemeenten de maatschappelijke impact van toerisme in goede banen te leiden.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 36.000,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.700,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.