MINIMAREGELINGS YN DETAIL

Alle gemeenten, zowel in Friesland als daarbuiten, krijgen inzicht in het gebruik van de belangrijkste armoederegelingen die zij uitvoeren. Ook wordt duidelijk waarom veel regelingen niet worden gebruikt door mensen die er wel recht op hebben. Daarmee is dit een zeer waardevol instrument om armoede te bestrijden.
Hoe?
Door de geanonimiseerde persoonsdata van het CBS te koppelen aan de data over de verschillende armoederegelingen die individuele gemeenten uitvoeren, wordt helder welke huishoudens die in aanmerking komen voor armoederegelingen, deze niet gebruiken.

Waarom?
Alle bij armoedebestrijding betrokken partijen krijgen inzicht over welke mensen geen toegang hebben tot armoederegelingen waar ze wel recht op hebben. Daardoor worden doelgerichte en veel effectievere interventies mogelijk om armoede te bestrijden.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 35.500,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.800,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.