YNSJOCH YN ÛNDERMINING

Ondermijnende criminaliteit heeft een grote invloed op de gemeenschap. Het heeft een nadelig effect op onder meer de integriteit aan van het openbaar bestuur en op de veiligheid en leefbaarheid in een stad of gebied. Op een dashboard wordt de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk gemaakt. Doordat verschillende relevante datasets zijn gekoppeld worden bepaalde verbanden inzichtelijk en ontstaat beter dan ooit een scherp beeld van het effect van de Friese onderwereld op de maatschappij.
Hoe?
De beschikbare relevante datasets van het CBS, BAG register, Liander en IBIS zijn gekoppeld en gecombineerd en worden inzichtelijk gepresenteerd in een dashboard.

Waarom?
Ondermijnende criminaliteit heeft een grote maatschappelijke impact. Daarnaast is het zaak duidelijk te krijgen in welke mate onderliggende oorzaken als sociaal-economische status, netwerkstructuren en schuldenproblematiek een rol spelen. Beter inzicht hierin is essentieel bij de bestrijding en preventie van ondermijnende criminaliteit.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 29.500,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.000,- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.