REGIONALE ARBEIDSMERK FOARSIZZER

De Regionale Arbeidsmarktvoorspeller laat de korte- en langetermijnontwikkelingen zien in de regionale arbeidsmarkt en maakt zo duidelijk naar welke vacatures vraag is (en komt) en welk arbeidspotentieel beschikbaar is om die te vervullen.
Hoe?
De meest actuele data van het UWV en DUO zijn gecombineerd met microdata van het CBS op wijk- en buurtniveau om de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Waarom?
Dit product helpt bij het beter afstemmen van (toekomstige) vacatures en het arbeidspotentieel onder jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders en draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het regionale arbeidsmarktpotentieel.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 36.000,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.700,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.