REGIOBYLD SOARCH, WOLWÊZEN EN SÛNENS YN DETAIL

Via dit interactieve dashboard is per gemeente, wijk en buurt te zien wat het zorgaanbod is en welk gebruik er van de aangeboden zorg wordt gemaakt. Daarnaast geeft het dashboard prognoses voor de ontwikkeling van de zorg, welzijn en gezondheid in de betreffende zoekgebieden.
Hoe?
De meest recente data van het CBS, GGD, RIVM en VEKTIS zijn gecombineerd om per wijk of buurt inzicht te geven in de huidige stand van zaken en prognoses te maken van de verwachte zorgvraag en -aanbod, welzijn en gezondheid.

Waarom?
Een helder, gedetailleerd Regiobeeld zorg, welzijn en gezondheid maakt een optimale afstemming mogelijk tussen vraag en aanbod in de zorg en leidt daarmee niet alleen tot een beter welzijn van de inwoners, maar ook tot een efficiënter gebruik van middelen om tot lagere kosten te komen.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 32.000,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 7.800,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.