WENJEN & SOARCH ALDEREN YN DETAIL

Waar en in welke woningen wonen ouderen en welke belangrijke voorzieningen (zoals huisarts, apotheek, supermarkt, maar ook thuiszorgaanbieders) zijn voor hen in hun buurt aanwezi? Dat wordt in één oogopslag inzichtelijk op een overzichtelijke, interactieve kaart. Deze kaart is verrijkt met prognoses van de arbeidsmarktontwikkeling voor de zorg en welzijn en op basis van microdata wordt getoond in welke buurten de ouderen wonen die daarvan gebruik (moeten kunnen) maken.
Hoe?
Op basis van microdata wordt bepaald in welke buurten ouderen wonen en aan welke kenmerken hun huishoudens voldoen. Belangrijke voorzieningen voor ouderen zijn toegevoegd op basis van VEKTIS-data. De prognoses van de arbeidsmarkt voor zorg en Welzijn en mantelzorgers zijn afkomstig van het ministerie van Zorg en Welzijn, de ROS-wijkscan en het CBS.

Waarom?
De interactieve overzichtskaart laat zien waar ouderen wonen, over welke voorzieningen zij beschikken en welke zorg zij nu en in de toekomst nodig hebben. Zo wordt duidelijk of de zorg op de juiste plek kan worden geboden en (in de nabije toekomst) in voldoende mate.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 34.500,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.900,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.