FOARZISSING WENNINGMERK

Door gemeentelijke woningplannen te koppelen aan bevolkingsprognoses wordt inzichtelijk welke en hoeveel woningen gebouwd moeten worden, waardoor er een betere balans ontstaat tussen de woningbouw en de toekomstige bevolkingsgroei.
Hoe?
De meest actuele bevolkingsprognoses (afkomstig van het CBS en bevolkingsprognoses van het PBL) en gegevens over het aantal bestaande huishoudens zijn gekoppeld met de gemeentelijke woonplannen.

Waarom?
Het beter op elkaar afstemmen van de woningvraag en -aanbod leidt tot meer welzijn en minder verspilling en vervuiling. Bovendien draagt het bij aan het voorkomen van woningtekorten en ongebruikte woningen en bij het realiseren van een efficiëntere en duurzame woningbouw. Op termijn wordt een model toegevoegd waarin duidelijk wordt welke woningen toekomstbestendig zijn.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 21.200,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 5.400,--.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.