FERFIERSEARMOED YN DETAIL

Vervoersarmoede houdt in dat burgers ‘niet kunnen komen waar ze zouden willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten belemmerd wordt’. Kennis hierover ontbreekt op dit moment in zogenoemde plattelandsgebieden, zoals Fryslân. In een interactief dashboard wordt informatie over het risico op vervoersarmoede in Fryslân op buurtniveau inzichtelijk gemaakt.
Hoe?
Microdata van het CBS zijn gecombineerd met data van de provincie Fryslân (over het Friese OV-netwerk, waar bijvoorbeeld haltes zijn verdwenen en welke alternatieven er voorhanden zijn) in vier interactive dashboards. Daarmee wordt zichtbaar welk in welke buurt er welk risico bestaat op vervoersarmoede.

Waarom?
Er is een direct verband tussen vervoersarmoede en economische waarde. Inzicht daarin maakt het mogelijk een economisch verantwoorde keuze te maken in het vervoersaanbod van de overheid (provincie), maar ook beleidskeuzes te maken ten aanzien van de instrumenten die gemeenten inzetten bij hun inkomens- en armoedebeleid.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 35.000,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 8.200,--.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.