SENTIMINTANALYZE

Deze analyse laat zien welke sentimenten in de samenleving spelen, gebaseerd openbare online (socialemedia)bronnen. Het model is inzetbaar voor elk onderwerp en kan niet alleen worden gebruikt als nulmeting, maar ook als doorlopend monitoringssysteem binnen de eigen (software)omgeving.
Hoe?
Socialemediaberichten worden aan de hand van een onderwerpanalyse in categorieën ingedeeld. Binnen die categorieën maakt een AI een sentimentanalyse (is een uiting positief, negatief of neutraal?), waarna de resulterende data tijdens een controle door medewerkers worden gescreend op wet- en regelgeving & ethiek, voordat ze worden gepubliceerd.

Waarom?
Biedt direct inzicht in de publieke tevredenheid over een breed scala aan onderwerpen en geeft een actueel beeld van maatschappelijke en culturele sentimenten over thema’s als leefbaarheid, leefomgeving, sociaal beleid etc.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 18.700,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 5.000,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.