OPTIMALISAASJEMODEL LOFTKWALITEITSMJITTINGS

De luchtkwaliteit in een te onderzoeken gebied wordt effectiever en efficiënter gemeten door goedkope, maar betrouwbare sensoren te koppelen aan een nieuw ontwikkeld meetmodel. Daarmee worden meetnetwerken tegen lage kosten veel fijnmaziger en ontstaat lokaal inzicht in de luchtkwaliteit.
Hoe?
Dit nieuw ontwikkelde model kan worden toegepast voor het meten van zowel stikstof als fijnstof en andere relevante luchtmeetwaarden.

Waarom?
Betrouwbare cijfers over de luchtkwaliteit zijn essentieel voor de landbouw, woningbouw en natuurdiversiteit en dragen bij aan economische groei door de ontsluiting van infrastructurele en andere (woon-, bouw- en toerisme)projecten mogelijk te maken.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 24.500,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 6.400 ,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.