DEMOGRAFY SENARIO’S

Dit model geeft aan de hand van de meest actuele bevolkingscijfers inzicht in de verwachte demografische ontwikkelingen in specifieke provincies en/of gemeenten.
Hoe?
Aan de hand van de bevolkingsprognoses van het CBS zijn via een model diverse scenario’s uitgewerkt.

Waarom?
Goede, betrouwbare prognoses voor de demografische ontwikkeling zijn essentieel voor alle professionals die actief zijn in onder meer de woningbouw, het onderwijs, en de arbeidsmarkt.

Prijs & levering
Voor /Hub-leden van de coöperatie DataFryslân is dit product gratis. Alle andere afnemers investeren het eerste jaar een eenmalig bedrag van 18.700,-- euro en vervolgens een jaarlijks abonnementsbedrag van 5.000,-- euro.

MEER INFORMATIE

Zoek contact met communitymanager Edwin Elferink als je meer wilt weten over de mogelijkheden van dit product.