DISCLAIMER


Op het gebruik van de websites 
www.datafriesland.nl en www.datafryslan.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
DataFryslân streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat DataFryslân niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DataFryslân aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen DataFryslân en de gebruiker van de website ontstaan.

E-Mail
DataFryslân garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met DataFryslân te corresponderen, accepteert u dit risico en de eventuele gevolgen hiervan.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. DataFryslân heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. DataFryslân aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van DataFryslân zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat DataFryslân daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Share This