Fries venster thuiswonende ouderen

Met het Friese Venster op Thuiswonende Ouderen worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht, door de zorgvragen van ouderen de komende 20 jaar te extrapoleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar gemiddelden, maar wordt nadrukkelijk ook ingezoomt op verschillen in zorgvraag tussen verschillende groepen ouderen in Fryslân.

Er zijn vier trends die de noodzaak van een ‘venster’ benadrukken:

  1. Een toenemende vergrijzing en ontgroening van de Friese bevolking met een piek rond 2040​. Niet alleen het aandeel ouderen zal sterk toenemen, maar daarbinnen ook het aandeel 80-plussers (dubbele vergrijzing).
  2. Een ingrijpende verandering van leefstijlkeuzes, wensen en behoeften onder naoorlogse generaties ouderen.
  3. Een groeiend tekort aan professionele en informele zorgverleners​.
  4. Koerswijzigingen in beleid, gericht op langer thuis wonen​, een groter beroep op zelfredzaamheid en steun vanuit het eigen sociale netwerk.

Ouderen, Wonen, Welzijn, Zorg en Ondersteuning
Met het Friese Venster Thuiswonende Ouderen worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht. Zo geven de zes onderstaande tegels, in diverse thema’s weer, hoe het met de Friese thuiswonende ouderen gaat, nu en in de toekomst.

Het Fries Venster op Thuiswonende Ouderen is een monitor van DataFryslân ontworpen in nauwe samenwerking met haar leden en partners: ROS Friesland, Fries Sociaal Planbureau (FSP), De Friesland, ouderen en ouderenorganisaties, zorgpartijen, wooncorporaties en verzekeraars.