Fries venster thuiswonende ouderen

Het Fries Venster op Thuiswonende Ouderen is door DataFryslân ontworpen samen met ouderen en hun zelforganisaties, zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoren en regionale kennisorganisaties zoals het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en ROS Friesland.

Er zijn vier trends die de noodzaak van een ‘venster’ benadrukken:

  1. Een toenemende vergrijzing en ontgroening van de Friese bevolking met een piek rond 2040​. Niet alleen het aandeel ouderen zal sterk toenemen, maar daarbinnen ook het aandeel 80-plussers (dubbele vergrijzing).
  2. Een ingrijpende verandering van leefstijlkeuzes, wensen en behoeften onder naoorlogse generaties ouderen.
  3. Een groeiend tekort aan professionele en informele zorgverleners​.
  4. Koerswijzigingen in beleid, gericht op langer thuis wonen​, een groter beroep op zelfredzaamheid en steun vanuit het eigen sociale netwerk.

Hoe ontwikkelt de zorgvraag onder ouderen zich in de komende 20 jaar?
Met het Friese Venster op Thuiswonende Ouderen worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht, door de zorgvragen van ouderen de komende 20 jaar te extrapoleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar gemiddelden, maar wordt nadrukkelijk ook ingezoomt op verschillen in zorgvraag tussen verschillende groepen ouderen in Fryslân.