Zorgkosten van mensen met dementie

Het ziekteverloop verschilt aanzienlijk tussen individuen met dementie, maar de ziekte is progressief voor alle patiënten. Dit betekent dat de symptomen en gevolgen van de ziekte na verloop van tijd toenemen in ernst. Een aanzienlijk deel van de mensen met dementie heeft daarom zorg nodig, waarbij verschillende veelvoorkomende typen zorg aan bod komen. Hierbij kan gedacht worden aan thuiszorg, bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH), ziekenhuisopnames, kortdurende opnames in een zorginstelling en toetreding tot een Wet langdurige zorg (Wlz)-instelling.
Het onderstaande dashboard biedt inzicht in het gebruik van zorg en de bijbehorende kosten door mensen met dementie. Op het eerste tabblad wordt het percentage mensen met dementie op gemeentelijk niveau weergegeven dat gebruikmaakt van zorg, opgesplitst in vijf zorgcategorieën. U kunt zelf de gewenste gemeente(n), leeftijdscategorie(ën) en zorgtypen selecteren. Het percentage geeft aan hoeveel mensen met dementie gebruikmaken van zorg in verhouding tot de totale populatie mensen met dementie in de betreffende leeftijdscategorie. Het totale aantal thuiswonende mensen met dementie is zichtbaar in het stroomdiagram onderaan het eerste tabblad.

Op het tweede tabblad wordt het zorggebruik van thuiswonende mensen met dementie van 40 jaar en ouder weergegeven op wijkniveau. Dit wordt afgezet tegen het totaal aantal thuiswonende mensen met dementie van 40 jaar en ouder. Hier kunt u de gewenste gemeente(n) en/of wijk(en) selecteren, evenals het type zorg en het jaartal. Om meerdere gemeenten en/of wijken te selecteren, dient u de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Het derde tabblad biedt inzicht in het percentage mensen met dementie dat zorg gebruikt, afgezet tegen het totaal aantal mensen met dementie in de betreffende gebieden en leeftijdscategorie. De grafiek rechtsonder toont de gemiddelde kosten per persoon voor de verleende zorg. U kunt een selectie maken van de gebieden, leeftijdsgroepen en het type zorg waarvoor u de gegevens wilt bekijken. De keuze van het gebied en de leeftijdscategorie beïnvloedt de hele pagina, en u kunt meerdere opties selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Op het vierde tabblad worden de gemiddelde kosten per persoon met dementie weergegeven. U kunt zelf de gewenste gemeente en zorgcategorieën selecteren door deze aan te vinken, evenals de gewenste leeftijdscategorieën. De keuze van het type zorg heeft invloed op de grafiek rechtsboven, en de leeftijdskeuze heeft alleen invloed op het stroomdiagram rechtsonder. Om meerdere leeftijden te selecteren, dient u de Ctrl-toets ingedrukt te houden. De keuze van de gemeente heeft invloed op het gehele tabblad.

Op het vijfde tabblad zijn de zorgkosten op wijkniveau beschikbaar. De kaarten laten de gemiddelde kosten per persoon met dementie zien voor drie verschillende soorten zorg en het gecombineerde gemiddelde van deze drie soorten. U kunt een selectie maken van gemeente(n) en jaartallen. Beide keuzes beïnvloeden het gehele tabblad, en om meerdere gemeenten te selecteren, dient u de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Verantwoording

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).