Wie kunnen zorg en ondersteuning bieden?

Om er samen voor te zorgen dat ouderen de zorg en ondersteuning kunnen blijven ontvangen die zij nodig hebben, moeten we zicht houden op de mensen die deze zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat dan zowel om de vraag en het potentiële aanbod van zowel formele als informele zorgverleners.
In de prognoses van toekomstige zorgverlening is gekozen voor een ‘beleidsarme’ benadering: de prognoses houden geen rekening met eventueel beleid rondom inzet mantelzorgers, vergoedingen en stimuleringen rondom zorgstudies. Het voorspellen van toekomstige zorgverlening kan echter op vele manieren en levert op verschillende momenten verschillende toekomstbeelden op. Het is dan ook belangrijk om bij de ontwikkeling van beleid niet te koersen op een eenmalige prognose, maar op basis van de meest recente trendanalyses de prognoses steeds opnieuw bij te stellen. Desondanks, blijft het feit dat we zeker afstevenen op een onhoudbare situatie als we niet tijdig ingrijpen.

Hoeveel professionals en mantelzorgers kunnen er zorg en ondersteuning bieden?

Om antwoord te geven op de vraag hoeveel zorgprofessionals en mantelzorgers zorg en ondersteuning kunnen bieden, is er een dashboard ontwikkeld. In het dashboard wordt dus zowel naar formele als informele zorg gekeken.

Boven in de pagina staan filters waarmee de weergegeven data gefilterd kunnen worden. Wanneer u op deze vallijstjes klikt, dan verschijnt er een vallijstje waarin u de categorieën naar uw belangstelling kunt aanvinken. Voor het gelijktijdig selecteren van meerdere categorieën moet u tijdens het aanvinken de Ctrl-toets ingedrukt houden.

De data zijn afkomstig uit het Prognosemodel Zorg en welzijn, De ROS-wijkscan en van het CBS.

MEEDOEN?

Kom in contact met programmaleider
Bas van der Meulen.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of gebruikte a.i.? Krijg rechtstreeks contact met senior data scientist
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).