In welk type woning wonen ouderen op (wijkniveau)?

Informatie op wijkniveau is belangrijk voor beleid omtrent ouderen en woningen in Friesland. Door gegevens te verzamelen over de specifieke wijk, zoals demografische gegevens en woningvoorzieningen, kunnen overheden gerichtere beslissingen nemen om te zorgen voor een geschikte en toegankelijke woningmarkt voor ouderen. Het gebruik van gegevens en data-analyse helpt beleidsmakers om inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen en behoeften van ouderen in elke wijk, en daar op een doelgerichte manier op in te spelen. Onderstaande negen dashboard bieden de gebruiker inzichten over woningen op wijkniveau.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en Woonbase en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.
We presenteren vijf dashboards over ouderen op wijkniveau in Fryslân. Er zijn vier categorieën van ouderen meegenomen in de dashboard: 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar en 85+. Het gaat om de volgende koppelingen tussen ouderen en woningen:

  • Aantal ouderen
  • Type woning & aantal ouderen
  • Huishoudtype & aantal ouderen
  • Eigenaarschap van de woning & aantal ouderen
  • Inkomensniveau & aantal ouderen

Daarnaast is er verder ingezoomd in vier dashboard op eigenschappen van de woning:

  • Type woning en eigenaarschap van de woning
  • Type woning en huishoudtype
  • Bouwjaar en oppervlakte van de woning
  • Bouwjaar van de woning en type woning

Voorbeeld: In het tabblad “1. Aantal ouderen” is na het selecteren van 85+ te zien dat er 1.220 85-plussers zijn in 2020 in de CBS-wijk Drachten (CBS-wijkcode = WK00900). In het tabblad “5. Inkomensniveau & aantal ouderen” is te zien in 2020 in Sneek (CBS-wijkcode = WK) dat er 115 ouderen zijn in de leeftijd 75 t/m 84 jaar met een hoog inkomen. In het tabblad “7. Type woning & huishoudtype” is te zien dat in Heerenveen (2020) 2.380 paren wonen in appartementen (meergezinswoningen).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).