In welk type woning wonen ouderen op (buurtniveau)?

Het hebben van fijnmazige informatie op buurtniveau over wie er in Friesland wonen is van groot belang voor de lokale overheid en gemeenten. Dit soort informatie kan helpen bij het nemen van gerichte beslissingen over woningbeleid, zorg en welzijn voor de bewoners. Het inzicht in de demografie, type woningen, wie de eigenaar is van de woning en het inkomensniveau van de bewoners op buurtniveau laat zien wie er wonen, maar kan bijvoorbeeld ook helpen bij het bepalen van welke soorten woningen er in een buurt nodig zijn. Bovendien kan het inzicht in de samenstelling van de bevolking op buurtniveau ook helpen bij het bepalen van welke voorzieningen en activiteiten er in een buurt nodig zijn om de levenskwaliteit te verbeteren.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en Woonbase en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving. We presenteren vijf dashboards over ouderen op buurtniveau in Fryslân. Er zijn vier categorieën van ouderen meegenomen in de dashboard: 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar en 85+(per buurt wordt daarnaast de 75-84 en 85+ gecombineerd). Het gaat om de volgende koppelingen tussen ouderen en woningen:
 • Aantal ouderen
 • Type woning & aantal ouderen
 • Huishoudtype & aantal ouderen
 • Eigenaarschap van de woning & aantal ouderen
 • Inkomensniveau & aantal ouderen

 • Daarnaast is er verder ingezoomd in vier dashboard op eigenschappen van de woning:
 • Type woning en eigenaarschap van de woning
 • Type woning en huishoudtype
 • Bouwjaar en oppervlakte van de woning
 • Bouwjaar van de woning en type woning

 • Voorbeeld: In het tabblad “1. Aantal ouderen” is na het selecteren van 75+ te zien dat er 1.235 75-plussers wonen (2020) in Burgum (Gemeente Tytsjerksteradiel; CBS-buurtcode = BU07370000). In het tabblad “3. Huishoudtype & aantal ouderen” is te zien in 2020 in Balk (Gemeente De Fryske Marren; CBS-buurtcode = BU19400301) dat er 235 75-plussers in een eenpersoonshuishouden zijn.

  MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

  Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
  Carlos De Matos Fernandes.

  ZIE OOK

  DataFryslan (2022).