In welk type woning wonen ouderen op (gemeenteniveau)?

In welke woningen wonen ouderen? Welke type woningen zijn dit, is het huur of koop? Hoe groot zijn de woningen en hoe oud zijn ze? Wonen de ouderen alleen of samen? Om antwoord te geven op deze vragen zijn drie dashboards gemaakt, elk op een ander geografisch niveau: gemeente, wijk en buurt.
Data over de diverse woningen waarin ouderen wonen geven inzichten in de geschiktheid van deze woningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar ook over welke woningen later beschikbaar komen. Het inzichtelijk maken van deze cijfers geven gemeenten, wooncorporaties en bouwbedrijven handvatten om investeringen en beleid vorm te geven. Elke tegel bevat dezelfde onderwerpen die kunnen worden gefilterd op leeftijdscategorieën en/of op eigenschappen van de woningen. Door op de gele vakken te klikken kunt u door de hoofdstukken bladeren, bij elk hoofdstuk staan de filter mogelijkheden aan de linkerkant.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en Woonbase en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

We presenteren vijf dashboards over ouderen op gemeenteniveau in Fryslân. Er zijn vier categorieën van ouderen meegenomen in de dashboard: 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar en 85+. Het gaat om de volgende koppelingen tussen ouderen en woningen:

  • Aantal ouderen
  • Type woning & aantal ouderen
  • Huishoudtype & aantal ouderen
  • Eigenaarschap van de woning & aantal ouderen
  • Inkomensniveau & aantal ouderen

Daarnaast is er verder ingezoomd in vier dashboard op eigenschappen van de woning:

  • Type woning en eigenaarschap van de woning
  • Type woning en huishoudtype
  • Bouwjaar en oppervlakte van de woning
  • Bouwjaar van de woning en type woning
  • Bouwjaar en oppervlakte van de woning gerelateerd aan leeftijd

Voorbeeld: In het tabblad “1. Aantal ouderen” is na het selecteren van Leeuwarden te zien dat er 15.995 55 tot en met 64-jarigen zijn in 2020. In het tabblad “4. Eigenaarschap woning & aantal ouderen” is te zien in 2020 in Achtkarspelen dat er 340 85-plussers wonen in een woning die in het bezit is van een woningcorporatie. In het tabblad “8. Bouwjaar & oppervlakte van de woning” is te zien dat in Waadhoeke (2020) 1.520 woningen zijn die gebouwd zijn tussen 1975 en 1995 met de oppervlakte 75-100 m2.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).