Hoe dichtbij zijn voorzieningen voor ouderen?

Om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, moeten er passende voorzieningen nabij de woningen voor ouderen aanwezig zijn.

Verantwoording

Om inzichtelijk te maken hoe de voorzieningen en ouderen verspreid zijn over Fryslân, is bovenstaande kaart gemaakt. In deze kaart kunt u met de drop-down filter diverse lagen aan- en uitklikken. Zo kunt u door het selecteren van alleen de filters ‘aantal voorzieningen’ en ‘spreiding 65plus’ zien wat de overlap is tussen waar ouderen wonen en de nabijheid van voorzieningen. Of door het selecteren van alleen de filters ‘SES-wijk FRL’ en ‘de diverse voorzieningen’ is te zien welke voorziening nabij zijn voor inwoners met een lager sociaal economische status. Voor een verdere uitleg over het gebruik van de kaart kunt u op het ‘i-tje’ klikken op de kaart.

De kaart bevat de volgende data:

  • Google Satelite: dit is een onderlaag die iedereen wel kent van Google Maps. Het geeft een natuurgetrouwe weergave van het gebied. Deze laag is handig om je te oriënteren.
  • Carto Light: dit een lichte, gestileerde kaart. Deze is handig om te gebruiken als onderlaag omdat deze minder afleidt en rustiger is dan de Google Satelite laag.
  • Spreiding 65plus: dit geeft aan hoeveel ouderen van 65 jaar en ouder er wonen in een vakje van 100 bij 100 meter. Let op: het kan even duren voordat de gegevens getoond worden of verdwijnen in verband met de hoeveelheid. Data CBS.
  • SES-wijk FRL: hier zie je de SES-score per wijk. Meer informatie over de SES-scores vind je hier.
  • Aantal voorzieningen: de groen gekleurde vlekken staan voor gebieden waar binnen 500 meter lopen belangrijke voorzieningen zijn. Voor meer informatie over hoe ver mensen bereid zijn te lopen kijk hier. Het gaat om de volgende voorzieningen: huisartsen, supermarkten en apotheken. Uit onderzoek blijkt dat dit typische voorzieningen zijn die relevant zijn voor ouderen. Voor meer informatie hierover kijk hier. De voorzieningen kunnen ook apart per locatie worden weergegeven, zie boven in de legenda.
  • Patiënten Wijkverpleging per buurt: dit geeft weer hoeveel patiënten er per CBS-buurt gebruik maken van wijkverpleging.
  • Friesland Buurten: deze laag geeft de indeling op basis van CBS-buurt codering weer.

Alle data en gegevens zijn van Google, CBS en Vektis. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data zijn alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).