Demografie van mensen met dementie

In Fryslân woont momenteel 71% van de mensen met dementie in hun eigen huis. Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet elke woning geschikt is voor mensen met dementie, vooral als het ziekteproces verslechtert. Daarom is het van cruciaal belang om inzicht te krijgen in zowel de kenmerken van de woningen waarin deze mensen verblijven als de demografische eigenschappen van mensen met dementie.
Het onderstaande dashboard biedt een diepgaand overzicht van de woningkenmerken van mensen met dementie, waaronder het bouwjaar, de eigendomssituatie, de oppervlakte en het type woning. Daarnaast worden demografische kenmerken zoals geslacht, inkomen en huishoudtype van mensen met dementie geanalyseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende huishoudtypes, zoals alleenstaanden, paren en institutionele huishoudens (waaronder mensen die langdurig in een zorginstelling of een gevangenis verblijven). Deze gegevens zijn beschikbaar op gemeentelijk niveau en kunnen worden gefilterd op verschillende kenmerken en leeftijdscategorieën. Het selecteren van meerdere leeftijdscategorieën kan worden gedaan door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Op het tweede tabblad wordt weergegeven hoeveel mensen met dementie zich in een specifieke wijk bevinden in verhouding tot het totale aantal mensen in de geselecteerde leeftijdscategorie. Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens zowel thuiswonende mensen met dementie als mensen met dementie die in een instelling verblijven omvatten. De aantallen zijn afgerond op tientallen. U kunt meerdere gemeenten en leeftijdscategorieën selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Mensen met dementie maken gebruik van zorg, zelfs als ze nog thuis wonen. Het derde tabblad toont het aantal mensen met dementie in elke gemeente dat zorg ontvangt. Via kleurcodering wordt aangegeven hoe dit zorggebruik verdeeld is onder mensen met dementie, opgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen. Het selecteren van meerdere gemeenten kan worden gedaan door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Gegevens over zorggebruik op wijkniveau zijn ook beschikbaar. Het vierde tabblad presenteert kaarten met percentages mensen met dementie die specifieke typen zorg ontvangen, afgezet tegen het totale aantal mensen dat het geselecteerde type zorg ontvangt. Ook hier kunt u meerdere gemeenten en zorgtypen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Het dient opgemerkt te worden dat gegevens voor sommige wijken of gemeenten niet beschikbaar zijn vanwege onvoldoende beschikbare data. Dit kan te wijten zijn aan gebrek aan gegevens voor bepaalde wijken of gemeenten, of doordat ze nog niet zijn aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel van Vektis.

Verantwoording

Bron: CBS Woonbase. DataFryslan (2023).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

Bron: CBS Woonbase. DataFryslan (2023).