Willem Mutter over Friese datastrategie:

‘Je moet intelligente dingen doen met je data’
Voordat hij eind 2019 aan de slag ging als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Ooststellingwerf, werkte Willem Mutter bij de gemeente Harlingen en het Waterschap Noorderzijlvest. Hij is groot voorstander van samenwerking op het gebied van datagedreven werken, maar pleit voor vrijheid, flexibiliteit en een beetje respect voor de kleinere partners.

“Samenwerken op datagebied is logisch. Je hobbelt toch allemaal een beetje tegen dezelfde problemen aan. Maar je moet veel investeren in ICT om er iets uit te krijgen. Kijk, een Albert Heijn is stukken groter dan een lokale slager. AH kan het zich permitteren om gigantische business intelligenceafdelingen op te richten, de lokale slager niet. Op ICT-gebied zijn wij – zeker de kleinere gemeenten – nog lang geen Albert Heijn. Maar door samen te werken kun je wel Albert Heijn-achtige capaciteit vrijmaken en daar op lokaal niveau de vruchten van plukken.”

“De wisselwerking in informatiebehoefte tussen grote en kleine gemeenten is daarbij van belang: er zou geen bal aan Fryslân zijn als er geen fatsoenlijke steden in zouden staan. Maar die steden zijn er dankzij het platteland. Die onderlinge afhankelijkheid helpt; je gunt elkaar wat. Het eigenbelang moet eruit, anders moet je er niet aan beginnen. Gelukkig zit samenwerken bij Friese ambtenaren in de genen. Je loopt tegen gedeelde problemen aan en je kunt elkaar helpen zonder dat er angst is dat de ander jou kan bedreigen.”

“Waar een gemeente als Harlingen meer interesse zal hebben in data over de stroom van toeristen in relatie tot de parkeerproblematiek, is dat voor ons in Ooststellingwerf totaal geen issue; wij hebben meer aan bevolkingsprognoses en gegevens over de toestroom van mensen uit andere delen van het land die hier willen wonen. Hoe houden we dat leefbaar? Data kunnen ons helpen om goed onderbouwd te kunnen aangeven: moet je nieuwe woningen bouwen en wil je dat? En zo ja, welke dan? Wat zijn de trends? Hoe verhouden die zich met demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing? Natuurlijk moet je daar ook weer niet in doorschieten, want sommige zaken kun je nog niet goed beoordelen. Wordt Fryslân bijvoorbeeld aantrekkelijker omdat het een relatief coronavrij gebied is? En thuiswerken, welke rol speelt de groei daarvan in de toekomst? Gaan meer mensen vanuit de Randstad op zoek naar een huis in Fryslân?”

“Om antwoord op zulke vragen te geven moet je investeren. En langetermijninvesteringen zijn natuurlijk ingewikkelder omdat er nu eenmaal elke vier jaar verkiezingen zijn; je moet kunnen aantonen wat je voor die investering terugkrijgt en dat is met data natuurlijk wel redelijk abstract. Dat maakt het uitzenden van die boodschap al lastiger. Zeker nu er gewoon veel financiële onzekerheid is bij gemeenten, en de coronacrisis helpt daar niet echt bij. Maar datagedreven werken betekent dat je kwalitatief beter beleid nastreeft. Daarin is samenwerking essentieel. Maar: doe dat vrijwillig, maak er geen gedwongen huwelijk van, heb een beetje respect voor de kleinere lokale partners en kom met voorbeelden van waar het goed werkt. Die data, die zijn er wel, we verzamelen ongelooflijk veel en zijn daar heel goed in. Dat gedeelte zal de politiek – en de burger ook – worst wezen. Het gaat erom dat je er intelligente dingen mee doet.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 14 september 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This