Klaas Agricola, burgemeester gemeente Dantumadiel

‘Data zijn een kompas waarop we niet blind op moeten varen’
Voor Klaas Agricola, burgemeester van Dantumadiel, zijn data en datagedreven werken belangrijk, maar niet zaligmakend. Want als je de datagedreven blik richt op een punt op de horizon, kun je weleens uit het oog verliezen wat er aan je voeten ligt.

“Voor ons is datagedreven werken ietsje anders dan anders. Wij hebben immers geen eigen gemeentelijke organisatie; de capaciteit die we nodig hebben betrekken we bij onze buren van Nordeast-Fryslân. Het gaat erom dat je je werk goed kunt doen voor de inwoners van je gemeente. Dat is een proces waarin je continu aan de knoppen zit. Je bent continu aan het finetunen, veel zaken gaan goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben dan wel geen eigen ambtenarenapparaat, wij kunnen natuurlijk onze input leveren. Tegelijkertijd geloof ik dat data daarbij niet meer zijn dan een hulpmiddel – dat laatste moet je altijd voor ogen houden. Er hoeft maar iets te gebeuren of de zaken kunnen heel anders lopen dan de data je vertellen. Neem de komst van de Sintrale As, een cruciale wegverbinding. Daardoor is het perspectief van Dantumadiel heel anders geworden. Vooraf werden nog demografische ontwikkelingen voorspeld die zouden leiden tot heel veel leegstand over 40 jaar in noordoost Fryslân. Maar zo’n ingrijpende infrastructurele wijziging blijkt er opeens toe te leiden dat Datumadiel wél een plek is waar mensen graag willen blijven wonen.”

“Als gemeente moet je vernieuwen, moderniseren om aantrekkelijk te blijven als gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Voor dat inzicht heb je niet alleen data nodig. Er zijn meer hulpmiddelen waarmee je die stip op de horizon kunt zetten, met name op het gebied van wonen en economische ontwikkeling. Je moet altijd vooruitkijken, altijd proberen te anticiperen op de toekomst. En dat is een bochtige weg, omdat er altijd ook onvoorspelbare zaken gebeuren die invloed hebben. Dus je kúnt niet blindvaren op alleen data die voorspellen waar het allemaal naartoe moet gaan. Ik ben heel pragmatisch ingesteld en misschien speelt dat ook mee, maar ik geloof dat je als gemeente wendbaar moet blijven, dat je nooit uit het oog verliest wat er op dit moment gebeurt en waarom dat gebeurt. Datagedreven werken wordt zeker belangrijk, het is een essentieel stuk gereedschap, maar we hebben nog lang niet geleerd hoe we met dat gereedschap moeten omgaan. En ik geloof dat we ons daar als eerste op moeten concentreren.”

“Dat is een zoektocht naar vorm en inhoud en daar zitten veel variabelen in. Ik geloof bijvoorbeeld dat alle stakeholders, dus ook de burgers, er recht op hebben om inzage te krijgen in de data die wij verzamelen. Transparantie is essentieel, zeker nu je ziet dat het wantrouwen in de overheid groot is, dat gemeenten soms worden gezien als een hindermacht. Het is dus zaak dat wij als provincie Fryslân met behulp van DataFryslân een goede manier weten te vinden om met data om te gaan. Ik ben het ook roerend eens met een provinciale aanpak, mits in die samenwerking evenwicht is tussen de grote en de kleinere invloedssferen. Het draait erom dat iedereen data gebruikt op de meest optimale manier, en dat gebeurt nu niet. En dan zeg ik: blijf kritisch; gebruik data als kompas, maar vaar er niet blind op.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 7 december 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This